Skip to content

Indus­tri programmet

Sök­er du en vass yrke­sut­bild­ning? Är du intresser­ad av teknik och indus­tri? Då är vårt indus­tritekniska pro­gram något för dig. Pro­gram­met har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som främst har målet att arbe­ta direkt efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen är utökad med kurs­er som ger dig förd­ju­pade ämneskun­skaper samt grundläg­gande behörighet till vidare studi­er på högsko­la och universitet.

DU BLIR EFTERTRAKTAD

Vårt industritekniska program leder till att du direkt efter gymnasiet blir eftertraktad och anställningsbar bland företag inom industribranschen. Du kommer att kunna söka arbete som t ex automationstekniker, servicetekniker, underhållstekniker, industrielektriker, energitekniker, kvalitetstekniker, försäljningstekniker eller operatör. Vill du läsa vidare finns ett antal yrkeshögskoleutbildningar inom området och den grundläggande behörigheten gör att du kan söka till tekniskt basår för att därefter ta dig vidare till en teknisk ingenjörsutbildning.

En riktig klassiker

Industritekniska programmet har funnits på GTG sedan skolan startade för tjugo år sedan och är därmed en riktig klassiker. Utbildningen ger dig en bred industriteknisk bas med kunskap inom automation och el. Du får teknisk kompetens med ett helhetsperspektiv på den industritekniska processen där kvalitetskontroll, driftsäkerhet, underhåll av utrustning är viktiga områden. Utbildningen ger dig dessutom teoretisk kompetens för auktorisation B, vilket ger dig rätt att efter två års praktik utföra installationsarbete, samt lossa och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning.

De två första åren läser du en variation av gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen medan det tredje året är mer inriktat på ditt fördjupningsval.

Två spännande fördjupningar

Tredje året väljer du en av våra två fördjupningar som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdena och här ingår även ditt stora gymnasiearbete.

Underhållstekniker - Automation

Ger dig kunskaper om installation, driftsäkerhet, underhåll och felsökning av produktionsanläggningar. En stor del av fördjupningen inriktas på programmering och styrning av olika slags produktionsutrustningar.

Läs mer

Underhållstekniker - Elmekanik

Ger du kunskaper om olika tillverkningsmetoder och hur produktionsutrustningar ska underhållas på ett effektivt sätt. Driftsäkerhet är kärnan inom alla industritekniska processer och du kommer få en ökad förståelse för helheten hela vägen ner till komponentnivå.

Läs mer

ERFARENHETER UTÖVER DET VANLIGA

Ungefär 20 procent av studietiden hos oss består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att förvandla teori till praktik med stöd av handledare.

De två första åren praktiserar du på Volvobolagen i Göteborg medan du i år tre har möjlighet att praktisera utomlands.

MÖJLIGHET TILL SOMMARJOBB

GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars och Volvo Group som innebär att du som läser vårt teknikprogram erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra veckor efter både år två och tre. En unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar.

Tre viktiga och roliga teman

Under dina tre år på GTG får du delta i olika teman, vilka är inlag­da i schemat för att lyf­ta frå­gor inom områ­den som vi tyck­er är viktiga.

Sex och samlevnad

I slutet av år ett genomförs temat Sex och samlevnad där vi bland annat diskuterar kärlek och sex. Våra duktiga lärare utgår från dina och dina klasskamraters frågor och svarar på allt!

Kommunikationskompetens

Vem är jag? Jag har väl inga fördomar? Är det ok att ha fördomar? Det är några av många frågor som du får diskutera med våra erfarna pedagoger i temat Kommunikationskompetens som ligger i år två. Även olika sätt att kommunicera och konflikthantering diskuteras.

Privatjuridik

Ska jag betala hyra innan jag flyttar in? Samboavtal vad är det? När ska jag betala skatt? Vad innebär det att låna från CSN? Måste jag prata med hyresvärden innan jag hyr ut min lägenhet när jag ska flytta utomlands? I temat privatjuridik så tar våra fantastiska pedagoger upp allt mellan himmel jord som är bra att känna till när en är på väg in i vuxenlivet. Detta tema har vi i slutet av år tre.

Gillar du utmaningar?

Vårt industritekniska program är en tuff utmaning och kräver att du är villig att arbeta hårt och ta eget ansvar. Helt enligt Skolverkets riktlinjer bygger utbildningen på ett fullständigt gymnasieprogram på 2500 poäng men vi erbjuder en utökning med kurser upp till 3200 poäng. Utökningen med fler poäng är kurser som ger allmän behörighet till högskolan samt matematik och entreprenörskap. Med andra ord läser du mer än vad dina kompisar gör på motsvarande program på andra skolor. Vågar du anta utmaningen? Vi hoppas det!

Öppna hus

Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi hela fyra öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Läs mer & anmäl dig

Temakvällar

I jan­u­ari bjud­er vi in till temakväl­lar där du genom föreläs­ningar och work­shops får inblick i våra oli­ka förd­jup­ningar. Vi har begrän­sat antal platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller.

Läs mer & anmäl dig