Skip to content

Indus­tritekniska programmet

Sök­er du en vass yrke­sut­bild­ning? Är du intresser­ad av teknik och indus­tri? Dröm­mer du om ett väl­be­talt jobb? Det indus­tritekniska pro­gram­met gör dig anställ­nings­bar direkt efter exa­m­en, men du får även grundläg­gande behörighet till vidare studi­er. Indus­tritekniska pro­gram­met är utökat med kurs­er som ger dig förd­ju­pade ämneskun­skaper och kom­pe­tens som arbets­mark­naden letar efter.

Industritekniska programmet gör dig eftertraktad

Det som gör det industritekniska programmet unikt är att du får lite mer av allt! Du kommer under dina tre år få fördjupad teoretisk och praktisk kompetens inom spännande ämnen som el och automation. Dessutom kommer du spendera 20% av din studietid ute på praktik, vilket gör att du har värdefull praktisk erfarenhet från Volvobolagen redan när du tar studenten. Vill du läsa vidare finns ett antal yrkeshögskoleutbildningar inom området och den grundläggande behörigheten gör att du kan söka till tekniskt basår för att därefter ta dig vidare till en teknisk ingenjörsutbildning.

Framtida jobb

Vårt industritekniska program leder till att du direkt efter gymnasiet blir eftertraktad och anställningsbar bland företag inom industribranschen. Du kommer att kunna söka arbete som t ex automationstekniker, servicetekniker, underhållstekniker, industrielektriker, energitekniker, kvalitetstekniker, försäljningstekniker eller operatör.

Passar dig som

  • Gillar att lösa praktiska problem
  • Är intresserad av teknik och teknikutveckling
  • Vill praktisera på världsledande internationella teknikföretag
  • Önskar arbeta med framtidens teknik direkt efter examen (eller studera vidare)

Vårt industritekniska program är en riktig klassiker

Industritekniska programmet är ett av våra gymnasieprogram och har funnits på GTG sedan skolan startade för tjugofem år sedan, vilket gör det till en riktig klassiker. Utbildningen ger dig en bred industriteknisk bas med kunskap inom automation och el. Du får teknisk kompetens med ett helhetsperspektiv på den industritekniska processen där kvalitetskontroll, driftsäkerhet, underhåll av utrustning är viktiga områden. Utbildningen ger dig dessutom teoretisk kompetens för auktorisation B, vilket ger dig rätt att efter två års praktik utföra installationsarbete, samt lossa och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning.

De två första åren läser du en variation av gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen medan det tredje året är mer inriktat på ditt fördjupningsval.

Välj en av våra två fördjupningar på industritekniska programmet

Tredje året väljer du en av våra två fördjupningar som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdena. Här ingår även ditt stora gymnasiearbete.

Underhållstekniker - Automation

Ger dig kunskaper om installation, driftsäkerhet, underhåll och felsökning av produktionsanläggningar. En stor del av fördjupningen inriktas på programmering och styrning av olika slags produktionsutrustningar.

Läs mer

Underhållstekniker - Elmekanik

Ger du kunskaper om olika tillverkningsmetoder och hur produktionsutrustningar ska underhållas på ett effektivt sätt. Driftsäkerhet är kärnan inom alla industritekniska processer och du kommer få en ökad förståelse för helheten hela vägen ner till komponentnivå.

Läs mer

Mer på CV:Et:Utökat med eftertraktad kompetens

Enligt Skolverkets riktlinjer bygger utbildningen på ett fullständigt gymnasieprogram på 2500 poäng men vi erbjuder en utökning med kurser upp till 3200 poäng. Utökningen med fler poäng är kurser som ger allmän behörighet till högskolan samt matematik och entreprenörskap.

Poängplan för industritekniska programmet

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturvetenskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100
Summa gymnaseigemensamma ämnen600
Programgemensamma ämnenPoäng
Industritekniska processer 1 (APL ingår)100
Människan i industrin 1 (APL ingår)100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Summa programgemensamma ämnen400
Inriktning - Driftsäkerhet och underhållsteknikPoäng
Avhjälpande underhåll 1100
Underhåll driftsäkerhet100
Underhåll elteknik100
Underhåll lager och smörjteknik100
Summa Inriktning400
ProgramfördjupningPoäng
Elkraftteknik100
Ellära 1100
Energiteknik 1100
Ledarskap och organisation (APL ingår)100
Praktisk ellära100
Summa Programfördjupning500
Inviduellt valPoäng
År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi, Personbilsteknik100
År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Estetisk kommunikation, Programmering 1100
År 3 - Moderna språk, Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Programmering 1, Programmering 2, Mät- och reglerteknik100
Summa individuellt val300
Programfördjupning Underhållstekniker - ElmekanikPoäng
Avhjälpande underhåll 2100
Elmotorstyrning100
Gymnasiearbete100
Produktionsutrustning 2100
Summa Underhållstekniker - Elmekanik400
Programfördjupning Underhållstekniker - AutomationPoäng
Distribuerade styrsystem100
Gymnasiearbete100
Programmerbara styrsystem100
Robotteknik100
Summa Underhållstekniker - Automation400
Summa nationellt program2600
Utökade kurserPoäng
Matematik 2100
Entreprenörskap100
Mät- och styrteknik100
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100
Engelska 6100
Summa utökade kurser600
Total poängsumma3200

ERFARENHETER UTÖVER DET VANLIGA

Ungefär 20 procent av studietiden på industritekniska programmet består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att förvandla teori till praktik med stöd av handledare.

De två första åren praktiserar du på Volvobolagen i Göteborg medan du i år tre har möjlighet att praktisera utomlands.

MÖJLIGHET TILL SOMMARJOBB

GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars och Volvo Group som innebär att du som läser vårt industritekniska program erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra veckor efter både år två och tre. En unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar.

Öppna hus

Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi hela flera öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Läs mer & anmäl dig

Elever berättar

Möt några av våra tidigare elever som gick industritekniska programmet hos oss. Läs mer om hur de upplevde sin tid på GTG, vad de jobbar med idag och bli inspirerad.

Läs mer

Frågor och svar

Så söker du till vårt industritekniska program

Ditt gymnasieval ska vara gjort senast 1 februari klockan 16.00. Du söker via Indra2 och sökvägen är:

GTG - Industritekniska programmet IN - Driftsäkerhet och underhåll INDRI

  • Våra andra program: Teknikprogrammet spets mot programmering

    Är pro­gram­mer­ing din grej? Vill du pro­gram­mera mera? Myck­et mera? Vår uni­ka spet­sut­bild­ning i pro­gram­mer­ing är för dig som vill utveck­la och förd­ju­pa dina kun­skaper i ämnet redan under gymnasiet.

  • Våra andra program: Teknikprogrammet

    Sik­tar du högt? Teknikpro­gram­met har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som har målet inställt på att stud­era vidare efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk. Teknikpro­gram­met ger dig särskild behörighet till teknisk högsko­la som t ex Chalmers.

Kontakta oss för mer information

Foto av Lena Hammersberg
Foto av Caroline Lundgren