Skip to content

Teknik i fokus  på höstlovet 3 – 4 november

Vet du inte vad du ska göra på höstlovet?

3 – 4 novem­ber mel­lan klock­an 9 – 15 häl­sar vi dig i årskurs 9 välkom­men till oss för att bred­da dina vyer inom teknik!

Två dagar med teknik i fokus

Första dagen kommer vi att vara i våra lokaler på Volvo Torslanda där du får testa på att styra vår robot, designa i datorn och arbeta med produktutveckling. Andra dagen spenderar vi bland annat i Production for Future på Lindholmen. Vi bjuder på lunch och fika båda dagarna.

 Du får producera dina egna VR-glasögon

Hur kan vi skapa en hållbar framtid? Vad kan en ingenjör göra för miljön, för samhället och för ekonomin? Under dag två kommer vi att besöka Production for Future där du kommer få bygga en produkt tillsammans med en robot och producera dina egna Virtual Reality glasögon.

Följ gärna projektet via @productionforfuture på Instagram.

Anmäl dig senast 24 oktober

Vi har 30 platser och det är först till kvarn som gäller. Mer information med detaljerat program, samlingsplats och vägbeskrivning kommer att skickas ut under vecka 43.

Är det okej att vi fotograferar ditt barn? Bilderna kan bli aktuella på vår hemsida eller i sociala medier. (Besvaras av målsman) *

Frågor

Har du frågor om denna aktivitet är du välkommen att kontakta Hanna Geterud 0708-58 19 40.

Det bästa med GTG

På 5 minuter ger vi dig en crash course i hur det är att gå på gymnasiet hos oss.

Öppna hus

Är du intresser­ad av att läsa på GTG? Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi flera öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Läs mer & anmäl dig

Temakvällar

17 – 18 jan­u­ari bjud­er vi in till temakväl­lar där du genom föreläs­ningar och work­shops får inblick i våra oli­ka förd­jup­ningar. Vi kom­mer att ha begrän­sat antal platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller. Anmälan öpp­nar under hösten.

Läs mer & anmäl dig