Skip to content

Teknik i fokus  på höstlovet

Vet du inte vad du ska göra på höst­lovet? Två dagar under höst­lovet häl­sar vi dig i årskurs 9 välkom­men till oss för att bred­da dina vyer inom teknik!

Två dagar med teknik i fokus

Första dagen kommer vi att vara i våra lokaler på Volvo Torslanda där du får testa på att styra vår robot, designa i datorn och arbeta med produktutveckling. Andra dagen spenderar vi bland annat i Production for Future på Lindholmen. Vi bjuder på lunch och fika båda dagarna.

Anmälan till denna aktivitet öppnar upp i september.

Du får producera dina egna VR-glasögon

Hur kan vi skapa en hållbar framtid? Vad kan en ingenjör göra för miljön, för samhället och för ekonomin? Under dag två kommer vi att besöka Production for Future där du kommer få bygga en produkt tillsammans med en robot och producera dina egna Virtual Reality glasögon.

Följ gärna projektet via @productionforfuture på Instagram.

Det bästa med GTG

På 5 minuter ger vi dig en crash course i hur det är att gå på gymnasiet hos oss.

7-9 november:Gymnasiedagarna

Självk­lart kom­mer vi att finnas på plats när Gym­nasieda­gar­na slår upp dör­rar­na på Sven­s­ka Mäs­san 7 – 9 november.

I vår monter får du chansen att prata med elever och lärare som berättar om oss, våra program och vilka aktiviteter vi erbjuder inför gymnasievalet.

www.gymnasiedagarna.se

18 november - 2 december - 25 januari:Öppna hus

Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi flera öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Foto av Elin Ekstedt
Foto av Hanna Geterud