Skip to content

Engager­ade lärare

Per­son­al­styrkan består idag av ca: 90 sty­ck­en och mån­ga av våra lärare under­vis­ar både på gym­nasi­et och på våra vux­enut­bild­ningar och före­tagskurs­er på Göte­borgs Tekniska College.

Kontaktpersoner

Biträdande rektor
Lena Hammersberg
lena.hammersberg@gtg.se
0708-58 19 57

Elevhälsosamordnare & koordinator
Caroline Lundgren
caroline.lundgren@gtg.se
0708-58 19 03

VFU-samordnare
Kajsa Taylor
kajsa.taylor@gtg.se


Kartor och vägbeskrivningar:Hitta till oss

Mitt i "Volvo city":GTG Torslanda

Skolan är belägen mitt i "Volvo City" i Torslanda. Hit tar mig sig enklast med buss 16 eller buss 158 från Nils Ericssonsplatsen.

Google maps Västtrafik

Centralt och lättillgängligt:GTG Lindholmen

På Lindholmspiren samsas vi med en mängd teknik- och konslutbolag alldeles vid älven. Hit tar man sig enklast med båt från Stenpiren, eller buss 16 från Brunnsparken.

Google maps Västtrafik