Skip to content

Kon­takt

Vår sko­la känne­tecknas av stort engage­mang för teknik, kreativitet och utveck­ling. På den här sidan finner du vägbeskrivn­ing till våra lär­center samt kontakt­upp­gifter till vår fan­tastiska personal. 


Kartor och vägbeskrivningar

Här hittar du kartor och vägbeskrivningar till våra två lärcenter på Volvo Torslanda och Lindholmen.


  • Lärare
  • Elevhälsoteam
  • Arbetslivsintegration
  • Ledning & administration
  • IT
  • Vaktmästare

Visa alla

Lärare

Elevhälsoteam

Arbetslivsintegration

Ledning & administration

IT

Vaktmästare