Skip to content

Nyheter

 • 2021-05-10: Vi söker en tekniklärare

  Nu sök­er vi dig som vill och kan under­visa i något eller några av föl­jande områ­den: under­håll­steknik, elek­tron­ik, pro­gram­mer­ing eller automation.

 • 2021-05-04: Lärare i matematik och fysik

  Nu sök­er vi dig som är legit­imer­ad lärare i matem­atik och fysik. Du kom­mer främst att arbe­ta med våra stu­den­ter på GTG men även mot vår yrkeshögskola och på våra företagsutbildningar.

 • 2021-04-29: Gymnasieingenjörs- utbildningen är tillbaka

  Efter en stark efter­frå­gan från näringslivet har gym­nasiein­gen­jör­sut­bild­nin­gen kom­mit till­ba­ka. Med start i höst erb­jud­er GTG till­sam­mans med Västsven­s­ka Han­del­skam­maren ett fjärde år på Teknikpro­gram­met för ungdomar som vill sat­sa på en utbild­ning som ger sto­ra möj­ligheter till jobb som gym­nasiein­gen­jör på ett spän­nande teknikföre­tag efter examen.

 • 2021-04-27: Vi söker skolambassadörer

  Börjar du i årskurs 2 eller 3 i höst och vill vara med i det team som kommer vara skolans ansikte utåt på exempelvis öppna hus eller när vi får externa besök under läsåret 2021/2022?

 • 2021-04-15: Young Engineer till Production for Future

  Är du social, initi­a­tivrik och har god ledar­förmåga? Har du dessutom stort teknik­in­tresse och vill arbeta med den senaste tekniken? Då är tjänsten som Young Engineer med huvudsaklig arbets­uppgift i projekt Production for Future perfekt för dig!

 • 2021-04-15: Blixtlåset regionfinal Väst

  Onsdag 14 april stod vi som arrangör av Blixtlåset regionfinal Väst som i år ägde rum digitalt via Teams. Totalt deltog 25 lag från sex olika skolor i Göteborgsregionen.

 • 2021-04-02: European Youth Parliament Sweden

  I slutet av mars deltog våra deltagare Filip Karlsson, David Wadström, Krish Furtado och Oscar Gramming vid den nationella sessionen av European Youth Parliament.

 • 2021-03-12: E-week 2021

  15-19 mars 2021 anordnar Ung Företagsamhet Göteborg E-week. Skolans UF-företag får genom detta möjligheten att ställa ut i en digital UF-galleria, ta del av inspirerade föreläsningar och delta i tävlingar. Vi önskar alla skolans företag lycka till!

 • 2021-02-24: Är du vår nästa jokerlärare?

  Är du social, ini­tia­tivrik och har god ledar­för­må­ga? Har du dessu­tom stud­er­at några år på teknisk högsko­la och fun­der­ar på att ta ett studieup­pe­håll? Då är kanske tjän­sten som jok­er­lärare per­fekt för dig!

 • 2020-12-08: Insamling till förmån för föräldralösa barn i Kibera

  GTG har de senaste tio åren haft möjlighet att sponsra skolgången för 13 föräld­ralösa barn på Soweto Academy i slumområdet Kibera, Kenya. Vid julavslutningen hade vi tillsammans chansen att hjälpa till igen!

 • 2020-12-08: Så här söker du till GTG

  Du som ska välja gymnasieskola med start hösten 2021 måste ha gjort ditt val senast 1 februari. Valet görs i Indra2 och inloggningsuppgifter får du hemskickat från Gymnasieantagningen i december.

 • 2020-12-04: Distansundervisning från och med 7 december

  Från och med måndag 7 december är rekommendationen att gymnasieskolan är på distans. Inget vi är lyckliga över och vi inser att det blir extra jobbigt för våra elever.

 • 2020-11-09: Kunskap & Framtid 18-19 november

  Kunskap & Framtid är en mässa som visar upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasial utbildning samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

 • 2020-11-06: Marcus är skolans jokerlärare

  Deltagarna på GTG har ett pass i veckan som är schemafritt, vilket kallas jokertid. Under jokertiden finns det möjlighet att arbeta extra i kurser man är intresserad av eller ligger efter i.

 • 2020-11-02: Vi alla har ett ansvar

  Vi planerar och organiserar för att vår verksamhet ska fungera utifrån Folkhälsomyndigheten och Skolverkets riktlinjer.

 • 2020-10-29: Teknik i fokus på höstlovet

  För tionde året i rad arrangerade vi Teknik i fokus på höstlovet för ungdomar som står inför sitt gymnasieval.

 • 2020-08-28: Vinnare av klasskampen 2020

  Klassen Bulbasaur tog hem vinsten i årets klasskamp fredagen den 28 augusti 2020. Stort grattis!

 • 2020-08-19: Teknikklasserna i år 3 drar till aeroseum

  Den 19, 20 och 21 augusti har Te3:orna ett pass på Aeroseum med sina mentorer.

  Syftet med passet är att de ska göra något under lättsamma former för att lära känna varandra och att de ska fundera över drivkrafter.