Skip to content

Nyheter

 • 2022-05-13: Ledig tjänst

  Nu sök­er vi dig som är legit­imer­ad lärare i svenska och engelska. Även ett av ämnena i kombination med annat ämne kan vara intressant. Du kommer främst att arbeta med elever på gymna­sie­skolan men hos oss finns även möjlighet att undervisa inom yrkes­högskolan och företags­utbildningar, beroende på ämnes­be­hö­righet. Skicka in din ansökan senast 29 maj.

 • 2022-05-10: Max tävlar på Yrkes-SM

  I veckan avgörs Yrkes-SM i Växjö - en tävling vars syfte är att öka intresset och stärka rekryteringen till yrkesutbildningar. En av alla deltagare är Max Toth i klass Tethys som tävlar i automationsteknik som är ett av 30 yrken i tävlingen.

 • 2022-05-03: Återcertifiering Teknikcollege Göteborgsregionen

  Göteborgsregionen säkrar samverkansarbetet med kompetensförsörjningen. Nu växlar Göteborgs­re­gionen upp arbetet med att förbättra industrins kompe­tens­för­sörjning. I mars fattades beslut om att återcer­ti­fiera Teknikcollege GR för åren 2022 – 2026. I Teknikcollege GR finns 11 certi­fi­erade utbild­nings­an­ordnare; både gymna­sie­skolor och yrkes­hög­sko­le­ut­bildare. Alla har förbundit sig att arbeta enligt kriterier som tagits fram av Industrirådet och som främjar god kvalitet och hög anställ­nings­barhet för studenterna. Beslutet innebär att regionen nu siktar framåt och stärker samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

 • 2022-04-22: Studenten 2022

  Fredag 10 juni tar de sex avgångsklasser­na Dione, Ence­ladus, Jape­tus, Mimas, Rhea och Tethys exa­m­en efter tre års studi­er på skolan. Utspringet äger rum cir­ka 13.30 på Vol­vo Trucks Expe­ri­ence Center.

 • 2022-03-15: Är du vår nästa jokerlärare?

  Har du stud­er­at några år på teknisk högsko­la och fun­der­ar på att ta ett studieup­pe­håll? Är du social, ini­tia­tivrik och har god ledar­för­må­ga? Då kanske tjän­sten som jok­er­lärare är något för dig?

 • 2022-03-11: Mingelfest fredag 22 april klockan 17-19

  Äntli­gen kan vi återgå till vår härli­ga tra­di­tion och bju­da in alla som tag­it exa­m­en från GTG till min­gelfest.

 • 2022-02-14: Fyra elever i klass Japetus praktiserar på Volvo Cars Academy i Gent

  Varje år får cirka 35 elever i årskurs tre möjlighet att praktisera utomlands. Gent är den stad vi skickar flest ungdomar till och där har både Volvo Cars och Volvo Trucks fabriker. Just nu praktiserar Erik Börjesson, Olivia Nyrén, Lovisa Åkerström och Emma Hedgren i klass Japetus på Volvo Cars Academy som ligger i utkanten av staden.

 • 2022-01-28: Äntligen får vi träffa våra partners i Kenya igen

  Pandemin har varit påfrestande för svenska elever, lärare och skolor. Ännu värre har situationen varit i kenyanska skolor, som varit helt stängda i månader och ett samhälle i total lock down. När allt nu återgår till det normala packar vi våra väskor och möts igen. Den 4 februari bär det av till vår partnerskola Soweto Academy i Kenya.

 • 2021-12-10: Insamling till Soweto Academy

  Vi på GTG har i över tio år haft möjlighet att sponsra skolgången för 13 föräld­ralösa barn på Soweto Academy i slumområdet Kibera i Kenya. Nu har vi alla chans att hjälpa till igen och de insamlade medlen kommer att gå oavkortat till barnens skolgång.

 • 2021-12-08: Lucas & Tilda praktiserar i Olot

  Stun­dande snö i Göte­borg känns långt bor­ta för Lucas Mag­nus­son Björn­quist och Til­da Bjelke­myr i klass Dione som just nu befinner sig i ett soligt Olot där de gör sin sista prak­tikpe­ri­od innan det nalkas exa­m­en i juni.

 • 2021-12-03: Har du koll på mentorerna? Delta i årets mentorsquiz

  Har du koll på skolans men­tor­er? Vem av men­tor­erna har kört en Grand Fon­do i Ital­ien? Eller vem tyck­er David Beck­ham är världens bäs­ta fot­bollsspelare genom tider­na? Delta i årets men­torsquiz och du har chans att vin­na två bio­bil­jet­ter att nyt­t­ja under julledigheten!

 • 2021-11-16: Så går urvalsprocessen till när det gäller praktik utomlands

  Tack vare beviljade medel från Universitets- och Högskolerådet har GTG möjlighet att erbjuda deltagare i år tre praktik utanför Sverige gränser. Praktikperioderna som är mellan 6-8 veckor ger våra deltagare interkulturell förståelse och erfarenhet, förberedelse för framtida arbeten i globala företag och utvecklar deras språkfärdigheter. Dessutom är det en häftig upplevelse såklart!

 • 2021-09-27: Elever och lärare på praktik och jobbskuggning i Europa

  Yes! Äntligen får elever och personal möjlighet att praktisera och jobbskugga utanför Sveriges gränser igen. I helgen flög tolv ungdomar från klassen Rhea och tre lärare från maskin- och automationsgruppen iväg från Landvetter till olika destinationer runt om i Europa.

 • 2021-09-24: Informationsmöte för vårdnadshavare

  Vi har avvak­tat att bju­da in er vård­nad­shavare till infor­ma­tion­s­möte i vän­tan på myn­digheter­nas rek­om­men­da­tion­er. Nu kän­ner vi att det är möjligt att ha ett sådant möte på plats och vi hop­pas att ni vill kom­ma och träf­fa oss i bör­jan av oktober.

 • 2021-09-02: EU-rollspel för tekniktvåorna

  Idag har alla elever i årskurs två på teknikprogrammet spelat rollspel och simulerat EU-parlamentets arbete med att ta fram nya förslag kring fyra olika teman: allmän basinkomst, framtida energiförsörjning, förebyggande av självmord och datorspelsberoende.

 • 2021-08-13: Triss i jokrar

  Deltagarna på GTG har ett pass i veckan som är schemafritt, vilket kallas jokertid. Under jokertiden finns det möjlighet att arbeta extra i kurser man är intresserad av eller ligger efter i. Under detta läsår har skolan anställt Daniel Mannerskog, Jonathan Sjölander och Lisa Elmlund som jokerlärare.

 • 2021-08-12: Kjellbergska Flickskolans Donationer

  I samband med teknikklassernas terminsstart delades fyra stipendier ut från stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer som vill premiera tjejer som valt att läsa teknik på gymnasiet.

 • 2021-06-30: Uppstartstider i augusti

  Uppstartstiderna i augusti varierar beroende på program och årskurs. Har du koll på när du börjar?

 • 2021-06-29: Semesterstängt

  Vi vill önska alla våra deltagare en riktig skön ledighet med mycket sol, bad och allt annat som hör sommaren till. Vår verksamhet kommer att hålla semesterstängt under vecka 28-30. Trevlig sommar!

 • 2021-06-15: Stipendiater 2021

  Även i år fick flera deltagare under sin examen ta emot stipendier från Volvo Group, Volvo Cars eller GTG. Grattis säger vi till årets stipendiater Linnéa Holm, Alexander Borisch, Kajsa Mentes, Lisa Elmlund, Filip Berg, Zebulon Nilsson, Albin Lind, Edvin Nilsson, Amanda Forsell, Isak Rodung och Joakim Lindström.

 • 2021-06-08: Girls Code Club

  Girls Code Club på Chalmers välkomnar gymnasietjejer till ett sommarläger inom programmering. Anmäl dig senast 11 juni!

 • 2021-05-19: Studenten 2021

  Fredag 11 juni tar de fem avgångsklasserna Bulbasaur, Charmander, Eevee, Magnemite och Pikachu examen efter tre års studier på skolan. Utspringet äger rum klassvis på Volvo Trucks Experience Center.

 • 2021-04-29: Gymnasieingenjörs- utbildningen är tillbaka

  Efter en stark efter­frå­gan från näringslivet har gym­nasiein­gen­jör­sut­bild­nin­gen kom­mit till­ba­ka. Med start i höst erb­jud­er GTG till­sam­mans med Västsven­s­ka Han­del­skam­maren ett fjärde år på Teknikpro­gram­met för ungdomar som vill sat­sa på en utbild­ning som ger sto­ra möj­ligheter till jobb som gym­nasiein­gen­jör på ett spän­nande teknikföre­tag efter examen.

 • 2021-04-15: Blixtlåset regionfinal Väst

  Onsdag 14 april stod vi som arrangör av Blixtlåset regionfinal Väst som i år ägde rum digitalt via Teams. Totalt deltog 25 lag från sex olika skolor i Göteborgsregionen.

 • 2021-04-02: European Youth Parliament Sweden

  I slutet av mars deltog våra deltagare Filip Karlsson, David Wadström, Krish Furtado och Oscar Gramming vid den nationella sessionen av European Youth Parliament.

 • 2021-03-12: E-week 2021

  15-19 mars 2021 anordnar Ung Företagsamhet Göteborg E-week. Skolans UF-företag får genom detta möjligheten att ställa ut i en digital UF-galleria, ta del av inspirerade föreläsningar och delta i tävlingar. Vi önskar alla skolans företag lycka till!

 • 2020-12-08: Insamling till förmån för föräldralösa barn i Kibera

  GTG har de senaste tio åren haft möjlighet att sponsra skolgången för 13 föräld­ralösa barn på Soweto Academy i slumområdet Kibera, Kenya. Vid julavslutningen hade vi tillsammans chansen att hjälpa till igen!

 • 2020-12-08: Så här söker du till GTG

  Du som ska välja gymnasieskola med start hösten 2021 måste ha gjort ditt val senast 1 februari. Valet görs i Indra2 och inloggningsuppgifter får du hemskickat från Gymnasieantagningen i december.

 • 2020-12-04: Distansundervisning från och med 7 december

  Från och med måndag 7 december är rekommendationen att gymnasieskolan är på distans. Inget vi är lyckliga över och vi inser att det blir extra jobbigt för våra elever.

 • 2020-11-09: Kunskap & Framtid 18-19 november

  Kunskap & Framtid är en mässa som visar upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasial utbildning samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

 • 2020-11-06: Marcus är skolans jokerlärare

  Deltagarna på GTG har ett pass i veckan som är schemafritt, vilket kallas jokertid. Under jokertiden finns det möjlighet att arbeta extra i kurser man är intresserad av eller ligger efter i.

 • 2020-11-02: Vi alla har ett ansvar

  Vi planerar och organiserar för att vår verksamhet ska fungera utifrån Folkhälsomyndigheten och Skolverkets riktlinjer.

 • 2020-10-29: Teknik i fokus på höstlovet

  För tionde året i rad arrangerade vi Teknik i fokus på höstlovet för ungdomar som står inför sitt gymnasieval.

 • 2020-08-28: Vinnare av klasskampen 2020

  Klassen Bulbasaur tog hem vinsten i årets klasskamp fredagen den 28 augusti 2020. Stort grattis!

 • 2020-08-19: Teknikklasserna i år 3 drar till aeroseum

  Den 19, 20 och 21 augusti har Te3:orna ett pass på Aeroseum med sina mentorer.

  Syftet med passet är att de ska göra något under lättsamma former för att lära känna varandra och att de ska fundera över drivkrafter.