Skip to content

Tre år som ger  dig försprång

Teknik­programmet

Teknikprogrammet spets mot programmering

Industritekniska programmet

Ett unikt samarbete mellan näringsliv & kommun

Nära samar­bete med några av världens främ­s­ta teknikföre­tag, bre­da utbild­ning­spro­gram som gör dig för­beredd för både högsko­la och yrkesliv och en hel värld att väl­ja din prak­tik­plats på. GTG erb­jud­er utbild­ningar som ger dig alla förut­sät­tningar som krävs för att du ska kun­na ta dina förs­ta steg i kar­riären. Oavsett om du sik­tar på att kom­ma in på högsko­la eller gå direkt ut i arbetslivet.

Skolan ägs gemen­samt av Vol­vo Group och Vol­vo Cars till­sam­mans med Göte­borgs Stad och startades för tjugofem år sedan. Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksamheten på Volvo Torslanda.

Därför ska du välja GTG

Vi vågar påstå att våra utbildningar gör dig bättre förberedd för vidare studier och arbetsliv än någon annan skola. Genom vårt unika samarbete med näringslivet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb på båda våra program.

Ska du välja gymnasium?

VOL­VO ❤ GTG

Vi har sto­ra nyheter, rik­tigt sto­ra nyheter. En bra utbild­ning led­er till jobb, men vis­ste du att våra utbild­ningar fak­tiskt kan garan­tera dig jobb efter gym­nasi­et? Våra ägar­bo­lag erb­jud­er dig som läs­er hos oss jobb efter studenten!

Läs mer

Praktik & sommarjobb:Göteborg, Gent, Lyon, Madrid eller Brisbane? Var vill du praktisera?

Unge­fär 20 pro­cent av studi­e­ti­den hos oss består av arbet­splats­för­lagt lärande, d v s prak­tik. Under APL-peri­oder­na får du möj­lighet att för­vand­la teori till prak­tik med stöd av han­dledare. Det tred­je året finns chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Läs mer

Nyheter

Svensk industri står inför stora utmaningar och behöver utbildad personal för att nå en högre grad av digita­li­serad, automa­ti­serad och hållbar produktion. Det är dessa personer vi på Göteborgs Tekniska College utbildar och nu söker vi dig som vill dela med dig av dina erfaren­heter och kunskaper som utbildare inom under­hålls­teknik. Ansök senast 14 juni.

Vill du vara med oss och koordinera relationer mellan arbetsliv och skola? Till vårt härliga team söker vi ytterligare en arbets­livsko­or­di­nator som vill arbeta med koordi­nering av praktik­platser för våra studerande. Ansök senast 17 juni.

2024-06-05:

Stipendiater 2024

14 ung­domar fick under sin examen ta emot stipendium från Vol­vo Group, Vol­vo Cars eller GTG. Grat­tis säger vi till Love Engelbrecht, Hugo Englund, Ivar Norinder, David Wenzel, Sebastian Eriksson, Isak Olsborg, Thyra Öfverström, Hugo Nylander, Kettil Biander, Alvin Ask, Julia Valo-Vaeversted, Hugo Hallman, Tova Bergström och Arvid Svensson.

2024-06-04:

Teknikcamp 2024

17-19 juni arrangerar vi tillsammans med Teknikcollege Göteborgs­re­gionen och flera gymna­sie­skolor en teknikcamp för tjejer eller icke-binära personer i årskurs sju och åtta. Känner du någon som vill hänga med? Tipsa gärna!

På GTG får många elever i årskurs tre möjlighet att praktisera utomlands. För Hugo och Erik i klass Trygge gick resan till andra sidan jordklotet, närmare bestämt till Brisbane i Australien. Där gör killarna sin sista praktikperiod på Volvo Trucks innan det är dags att fira examen i juni.

I teknikens centrum

Våra lärcenter ligger på två platser i Göteborg.

I Torslanda har vi lokaler inne på Volvo Cars. Att finnas här gör att vi får en unik inblick i och samarbete med Volvo. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest högteknologiska företag.

Vad kan du bli efter GTG?:Träffa några av våra tidigare studenter

Våra alumner hittar ni runt om i hela världen. Några arbetar i Hong Kong och Paris, andra i Buenos Aires och Wien, och många såklart i Göteborg. Vissa jobbar med att bygga framtidens båtmotorer och bilar, andra med att forska på nanostrukturer och bränsleceller.

Gemensamt är att de alla fått sin tekniska bas på GTG.

Läs mer