Skip to content

Tre år som ger  dig försprång

öppna hus:Kom och besök oss

Ta chansen och träffa lärare och elever, testa på teknik, prata praktik och se dig om i våra lokaler.

  • Lördag 2 december klockan 10-14 på Volvo Torslanda
  • Torsdag 25 januari klockan 16.30-19.00 på Lindholmen

Mer information & anmälan

Teknik­programmet

Teknik­programmet spets mot programmering

Industri­tekniska programmet

Ett unikt samarbete mellan näringsliv & kommun

Nära samar­bete med några av världens främ­s­ta teknikföre­tag, bre­da utbild­ning­spro­gram som gör dig för­beredd för både högsko­la och yrkesliv och en hel värld att väl­ja din prak­tik­plats på. GTG erb­jud­er utbild­ningar som ger dig alla förut­sät­tningar som krävs för att du ska kun­na ta dina förs­ta steg i kar­riären. Oavsett om du sik­tar på att kom­ma in på högsko­la eller gå direkt ut i arbetslivet.

Skolan ägs gemen­samt av Vol­vo Group och Vol­vo Cars till­sam­mans med Göte­borgs Stad och startades för tjugofem år sedan. Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksamheten på Volvo Torslanda.

Därför ska du välja GTG

Vi vågar påstå att våra utbildningar gör dig bättre förberedd för vidare studier och arbetsliv än någon annan skola. Genom vårt unika samarbete med näringslivet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb på båda våra program.

Ska du välja gymnasium?

VOL­VO ❤ GTG

Vi har sto­ra nyheter, rik­tigt sto­ra nyheter. En bra utbild­ning led­er till jobb, men vis­ste du att våra utbild­ningar fak­tiskt kan garan­tera dig jobb efter gym­nasi­et? Våra ägar­bo­lag erb­jud­er dig som läs­er hos oss jobb efter studenten!

Läs mer

Praktik & sommarjobb:Göteborg, Gent, Lyon, Madrid eller Brisbane? Var vill du praktisera?

Unge­fär 20 pro­cent av studi­e­ti­den hos oss består av arbet­splats­för­lagt lärande, d v s prak­tik. Under APL-peri­oder­na får du möj­lighet att för­vand­la teori till prak­tik med stöd av han­dledare. Det tred­je året finns chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Läs mer

Nyheter

Vi söker nu en legitimerad lärare i Idrott och gärna ytterligare ämne. En av våra två idrotts­lärare har bytt tjänst internt och vi behöver nu anställa en ny kollega. Inom idrott kommer du att arbeta med våra elever inom gymna­sie­skolan men beroende på ämneskom­bi­nation finns även möjlighet att undervisa vuxna inom t.ex. YH- och företagsutbildningar.

Hjälp oss möta framtidens kompetens­behov inom el. Vi letar efter dig som gillar människor och teknik! Svensk industri står inför stora utmaningar och framstegen inom elekt­ri­fi­ering kräver kunskap och kompetens inom området på bred front. Det är denna kompetens vi på GTG utbildar och nu söker vi dig som arbetar med el inom industrin idag och vill dela med dig av din kunskap - både till ungdomar, vuxna och företag.

Nu har höst­ter­mi­nen drag­it igång och vi vill gär­na träf­fa våra ung­do­mars vård­nad­shavare för att informera om vad som hän­der under läsåret. Infor­ma­tion­s­möte­na äger rum på TB-lär­center och då vi ska in på Volvos område önskas namn på samtli­ga besökare.

Vi letar efter dig som gillar människor och teknik! Svensk industri står inför stora utmaningar och behöver utbildad personal för att nå en högre grad av digita­li­serad, automa­ti­serad och hållbar produktion. Det är dessa personer vi på GTG utbildar och nu söker vi dig som vill dela med dig av din kunskap inom automation - både till ungdomar, vuxna och företag. Framtiden är automa­ti­serad, var med oss och utbilda framtiden!

Uppstartstiderna i augusti varierar beroende på program och årskurs. Har du koll på när du börjar?

Elevberättelser

Det bästa med GTG är att vi har praktik trots att vi läser på ett högskoleförberedande program, vilket gör att vi kan knyta kontakter och tillämpa våra kunskaper i verkligheten! Vi trivs väldigt bra på skolan. Det är sköna lärare som verkligen bryr sig och det är lätt att träffa vänner emellan klasserna.

Alicia och Tilde

Teknikprogrammet år 3

I teknikens centrum

Våra lärcenter ligger på två platser i Göteborg.

I Torslanda har vi lokaler inne på Volvo Cars. Att finnas här gör att vi får en unik inblick i och samarbete med Volvo. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest högteknologiska företag.

Vad kan du bli efter GTG?:Träffa några av våra tidigare studenter

Våra alumner hittar ni runt om i hela världen. Några arbetar i Hong Kong och Paris, andra i Buenos Aires och Wien, och många såklart i Göteborg. Vissa jobbar med att bygga framtidens båtmotorer och bilar, andra med att forska på nanostrukturer och bränsleceller.

Gemensamt är att de alla fått sin tekniska bas på GTG.

Läs mer