Skip to content

Tre år som ger  dig försprång

SÖKBARA PROGRAM

Våra program har tyngdpunkt på teknik, industri, matematik och naturvetenskap. Vilket passar dig bäst?

Fredag 10 juni:Studenten 2022

Fredag 10 juni tar de sex avgångsklasser­na Dione, Ence­ladus, Jape­tus, Mimas, Rhea och Tethys exa­m­en efter tre års studi­er på skolan. Utspringet äger rum cirka 13.30 på Vol­vo Trucks Expe­ri­ence Center.

Information om studenten

Utlandspraktik & utbyten:GTG i världen

Under tredje året finns det chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Läs mer

Nyheter

2022-05-13: Ledig tjänst

Nu sök­er vi dig som är legit­imer­ad lärare i svenska och engelska. Även ett av ämnena i kombination med annat ämne kan vara intressant. Du kommer främst att arbeta med elever på gymna­sie­skolan men hos oss finns även möjlighet att undervisa inom yrkes­högskolan och företags­utbildningar, beroende på ämnes­be­hö­righet. Skicka in din ansökan senast 29 maj.

2022-05-10: Max tävlar på Yrkes-SM

I veckan avgörs Yrkes-SM i Växjö - en tävling vars syfte är att öka intresset och stärka rekryteringen till yrkesutbildningar. En av alla deltagare är Max Toth i klass Tethys som tävlar i automationsteknik som är ett av 30 yrken i tävlingen.

2022-05-03: Återcertifiering Teknikcollege Göteborgsregionen

Göteborgsregionen säkrar samverkansarbetet med kompetensförsörjningen. Nu växlar Göteborgs­re­gionen upp arbetet med att förbättra industrins kompe­tens­för­sörjning. I mars fattades beslut om att återcer­ti­fiera Teknikcollege GR för åren 2022 – 2026. I Teknikcollege GR finns 11 certi­fi­erade utbild­nings­an­ordnare; både gymna­sie­skolor och yrkes­hög­sko­le­ut­bildare. Alla har förbundit sig att arbeta enligt kriterier som tagits fram av Industrirådet och som främjar god kvalitet och hög anställ­nings­barhet för studenterna. Beslutet innebär att regionen nu siktar framåt och stärker samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

2022-04-22: Studenten 2022

Fredag 10 juni tar de sex avgångsklasser­na Dione, Ence­ladus, Jape­tus, Mimas, Rhea och Tethys exa­m­en efter tre års studi­er på skolan. Utspringet äger rum cir­ka 13.30 på Vol­vo Trucks Expe­ri­ence Center.

2022-03-15: Är du vår nästa jokerlärare?

Har du stud­er­at några år på teknisk högsko­la och fun­der­ar på att ta ett studieup­pe­håll? Är du social, ini­tia­tivrik och har god ledar­för­må­ga? Då kanske tjän­sten som jok­er­lärare är något för dig?

Elevberättelser

Det bästa med GTG är att vi har praktik trots att vi läser på ett högskoleförberedande program, vilket gör att vi kan knyta kontakter och tillämpa våra kunskaper i verkligheten! Vi trivs väldigt bra på skolan. Det är sköna lärare som verkligen bryr sig och det är lätt att träffa vänner emellan klasserna.

Alicia och Tilde

Teknikprogrammet år 3

I teknikens centrum

Våra lärcenter ligger på två platser i Göteborg.

I Torslanda har vi lokaler inne på Volvo Cars. Att finnas här gör att vi får en unik inblick i och samarbete med Volvo. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest högteknologiska företag.

Vad kan du bli efter GTG?:Träffa några av våra tidigare studenter

Våra alumner hittar ni runt om i hela världen. Några arbetar i Hong Kong och Paris, andra i Buenos Aires och Wien, och många såklart i Göteborg. Vissa jobbar med att bygga framtidens båtmotorer och bilar, andra med att forska på nanostrukturer och bränsleceller.

Gemensamt är att de alla fått sin tekniska bas på GTG.

Läs mer