Skip to content

Tre år som ger  dig försprång

Fredag 19 april klockan 17-19 på Lindholmen:Mingelfest 2024

Vill du veta vad dina gam­la klasskom­p­is­ar gör idag? Vill du se hur dina lärare har åldrats? Vill du nätver­ka och mingla lite? Nu häl­sar vi dig som tag­it exa­m­en från GTG välkom­men till årets mingelfest.

Anmälan

Teknik­programmet

Teknik­programmet spets mot programmering

Industri­tekniska programmet

Ett unikt samarbete mellan näringsliv & kommun

Nära samar­bete med några av världens främ­s­ta teknikföre­tag, bre­da utbild­ning­spro­gram som gör dig för­beredd för både högsko­la och yrkesliv och en hel värld att väl­ja din prak­tik­plats på. GTG erb­jud­er utbild­ningar som ger dig alla förut­sät­tningar som krävs för att du ska kun­na ta dina förs­ta steg i kar­riären. Oavsett om du sik­tar på att kom­ma in på högsko­la eller gå direkt ut i arbetslivet.

Skolan ägs gemen­samt av Vol­vo Group och Vol­vo Cars till­sam­mans med Göte­borgs Stad och startades för tjugofem år sedan. Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksamheten på Volvo Torslanda.

Därför ska du välja GTG

Vi vågar påstå att våra utbildningar gör dig bättre förberedd för vidare studier och arbetsliv än någon annan skola. Genom vårt unika samarbete med näringslivet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb på båda våra program.

Ska du välja gymnasium?

VOL­VO ❤ GTG

Vi har sto­ra nyheter, rik­tigt sto­ra nyheter. En bra utbild­ning led­er till jobb, men vis­ste du att våra utbild­ningar fak­tiskt kan garan­tera dig jobb efter gym­nasi­et? Våra ägar­bo­lag erb­jud­er dig som läs­er hos oss jobb efter studenten!

Läs mer

Praktik & sommarjobb:Göteborg, Gent, Lyon, Madrid eller Brisbane? Var vill du praktisera?

Unge­fär 20 pro­cent av studi­e­ti­den hos oss består av arbet­splats­för­lagt lärande, d v s prak­tik. Under APL-peri­oder­na får du möj­lighet att för­vand­la teori till prak­tik med stöd av han­dledare. Det tred­je året finns chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Läs mer

Nyheter

I nästa vecka avgörs Yrkes-SM i Karlstad - en tävling vars syfte är att öka intresset och stärka rekryteringen till yrkesutbildningar. En av alla deltagare är Melker Olsson i klass Trygge som tävlar i automationteknik som är ett av 60 yrken i tävlingen.

Börjar du i årskurs 2 eller 3 i höst och vill vara med i det team som kommer vara skolans ansikte utåt på exempelvis gymnasiemässan, öppna hus eller när vi får externa besök under läsåret 2024/2025?

Vi är oerhört stolta att Vidar Engström i T2a har knipit en SM-finalplats i International Young Physicists Tournament (IYPT). Finalen äger rum i Malmö 22-24 mars och självklart håller vi tummarna ✊ för Vidar i tävlingen.

Har du stud­er­at några år på teknisk högsko­la och fun­der­ar på att ta ett studieup­pe­håll? Är du social, ini­tia­tivrik och har god ledar­för­må­ga? Då kan tjän­sten som jok­er­lärare vara något för dig!

I slutet av januari ställde fyra av våra elever upp i kvaltävlingen till Wallenbergs fysikpris - en tävling för ungdomar i årskurs två och tre på teknik- eller naturvetenskapliga programmet. Nästan 500 elever från 65 olika skolor i Sverige deltog och vidare till final tog sig Hugo Nylander i klass Trygge. Grattis!

Elevberättelser

Det bästa med GTG är att vi har praktik trots att vi läser på ett högskoleförberedande program, vilket gör att vi kan knyta kontakter och tillämpa våra kunskaper i verkligheten! Vi trivs väldigt bra på skolan. Det är sköna lärare som verkligen bryr sig och det är lätt att träffa vänner emellan klasserna.

Alicia och Tilde

Teknikprogrammet år 3

I teknikens centrum

Våra lärcenter ligger på två platser i Göteborg.

I Torslanda har vi lokaler inne på Volvo Cars. Att finnas här gör att vi får en unik inblick i och samarbete med Volvo. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest högteknologiska företag.

Vad kan du bli efter GTG?:Träffa några av våra tidigare studenter

Våra alumner hittar ni runt om i hela världen. Några arbetar i Hong Kong och Paris, andra i Buenos Aires och Wien, och många såklart i Göteborg. Vissa jobbar med att bygga framtidens båtmotorer och bilar, andra med att forska på nanostrukturer och bränsleceller.

Gemensamt är att de alla fått sin tekniska bas på GTG.

Läs mer