Skip to content

Tre år som ger  dig försprång

SÖKBARA PROGRAM

Våra program har tyngdpunkt på teknik, industri, matematik och naturvetenskap. Vilket passar dig bäst?

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA GTG

Vill du arbeta med teknik och vara med och utveckla företag och produkter som förändrar världen? Då är GTG valet för dig!

Vi vågar påstå att våra utbildningar gör dig bättre förberedd för vidare studier och arbetsliv än någon annan skola. Genom vårt unika samarbete med näringslivet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb på båda våra program.

Ska du välja gymnasium?

ÖPPNA HUS

Fram till gym­nasievalet har vi flera öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt.

Tisdag 12 oktober | Lindholmen
Lördag 13 november | Lindholmen
Lördag 27 november | Volvo Torslanda
Torsdag 27 januari | Lindholmen

Läs mer & anmäl dig

Teknik i fokus på höstlovet

3-4 november hälsar vi ungdomar som går i årskurs 9 välkomna till Teknik i fokus på höstlovet. Två spännande dagar som fylls med experiment och roliga laborationer inom områden såsom design, elektronik, programmering och automation. Dessutom blir det besök i Production for Future som huserar hos Ericsson på Lindholmen.

Läs mer & anmäl dig

Nyheter

 • 2021-10-01: Teknik i fokus på höstlovet

  Vad gör du på höstlovet? 3-4 november hälsar vi dig i årskurs 9 välkommen till två dagar med teknik i fokus.

 • 2021-09-27: Elever och lärare på praktik och jobbskuggning i Europa

  Yes! Äntligen får elever och personal möjlighet att praktisera och jobbskugga utanför Sveriges gränser igen. I helgen flög tolv ungdomar från klassen Rhea och tre lärare från maskin- och automationsgruppen iväg från Landvetter till olika destinationer runt om i Europa.

 • 2021-09-24: Informationsmöte för vårdnadshavare

  Vi har avvak­tat att bju­da in er vård­nad­shavare till infor­ma­tion­s­möte i vän­tan på myn­digheter­nas rek­om­men­da­tion­er. Nu kän­ner vi att det är möjligt att ha ett sådant möte på plats och vi hop­pas att ni vill kom­ma och träf­fa oss i bör­jan av oktober.

 • 2021-09-02: EU-rollspel för tekniktvåorna

  Idag har alla elever i årskurs två på teknikprogrammet spelat rollspel och simulerat EU-parlamentets arbete med att ta fram nya förslag kring fyra olika teman: allmän basinkomst, framtida energiförsörjning, förebyggande av självmord och datorspelsberoende.

 • 2021-08-13: Triss i jokrar

  Deltagarna på GTG har ett pass i veckan som är schemafritt, vilket kallas jokertid. Under jokertiden finns det möjlighet att arbeta extra i kurser man är intresserad av eller ligger efter i. Under detta läsår har skolan anställt Daniel Mannerskog, Jonathan Sjölander och Lisa Elmlund som jokerlärare.

Elevberättelser

Det bästa med GTG är att vi har praktik trots att vi läser på ett högskoleförberedande program, vilket gör att vi kan knyta kontakter och tillämpa våra kunskaper i verkligheten! Vi trivs väldigt bra på skolan. Det är sköna lärare som verkligen bryr sig och det är lätt att träffa vänner emellan klasserna.

Alicia och Tilde

Teknikprogrammet år 3

I teknikens centrum

Våra lärcenter ligger på två platser i Göteborg.

I Torslanda har vi lokaler inne på Volvo Cars. Att finnas här gör att vi får en unik inblick i och samarbete med Volvo. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest högteknologiska företag.

Vad kan du bli efter GTG?:Träffa några av våra tidigare studenter

Våra alumner hittar ni runt om i hela världen. Några arbetar i Hong Kong och Paris, andra i Buenos Aires och Wien, och många såklart i Göteborg. Vissa jobbar med att bygga framtidens båtmotorer och bilar, andra med att forska på nanostrukturer och bränsleceller.

Gemensamt är att de alla fått sin tekniska bas på GTG.

Läs mer