Skip to content

Tre år som ger  dig försprång

SÖKBARA PROGRAM

Våra program har tyngdpunkt på teknik, industri, matematik och naturvetenskap. Vilket passar dig bäst?

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA GTG

Vill du arbeta med teknik och vara med och utveckla företag och produkter som förändrar världen? Då är GTG valet för dig!

Vi vågar påstå att våra utbildningar gör dig bättre förberedd för vidare studier och arbetsliv än någon annan skola. Genom vårt unika samarbete med näringslivet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb på båda våra program.

Ska du välja gymnasium?

Besök oss på riktigt

Vi kan tyvärr inte erbjuda visningar av våra lokaler på plats just nu. Så fort smittspridningen av Covid-19 minskat i regionen kommer vi att öppna upp dörrarna till skolan och visa våra häftiga teknik- och designsalar för dig. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig när det är möjligt.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på www.gtg.se/dataskyddsforordningen

Vilken veckodag mellan klockan 17-19 passar dig bäst att besöka oss?

Nyheter

 • 2021-05-10: Vi söker en tekniklärare

  Nu sök­er vi dig som vill och kan under­visa i något eller några av föl­jande områ­den: under­håll­steknik, elek­tron­ik, pro­gram­mer­ing eller automation.

 • 2021-05-04: Lärare i matematik och fysik

  Nu sök­er vi dig som är legit­imer­ad lärare i matem­atik och fysik. Du kom­mer främst att arbe­ta med våra stu­den­ter på GTG men även mot vår yrkeshögskola och på våra företagsutbildningar.

 • 2021-04-29: Gymnasieingenjörs- utbildningen är tillbaka

  Efter en stark efter­frå­gan från näringslivet har gym­nasiein­gen­jör­sut­bild­nin­gen kom­mit till­ba­ka. Med start i höst erb­jud­er GTG till­sam­mans med Västsven­s­ka Han­del­skam­maren ett fjärde år på Teknikpro­gram­met för ungdomar som vill sat­sa på en utbild­ning som ger sto­ra möj­ligheter till jobb som gym­nasiein­gen­jör på ett spän­nande teknikföre­tag efter examen.

 • 2021-04-27: Vi söker skolambassadörer

  Börjar du i årskurs 2 eller 3 i höst och vill vara med i det team som kommer vara skolans ansikte utåt på exempelvis öppna hus eller när vi får externa besök under läsåret 2021/2022?

 • 2021-04-15: Young Engineer till Production for Future

  Är du social, initi­a­tivrik och har god ledar­förmåga? Har du dessutom stort teknik­in­tresse och vill arbeta med den senaste tekniken? Då är tjänsten som Young Engineer med huvudsaklig arbets­uppgift i projekt Production for Future perfekt för dig!

Elevberättelser

Det bästa med GTG är att vi har praktik trots att vi läser på ett högskoleförberedande program, vilket gör att vi kan knyta kontakter och tillämpa våra kunskaper i verkligheten! Vi trivs väldigt bra på skolan. Det är sköna lärare som verkligen bryr sig och det är lätt att träffa vänner emellan klasserna.

Alicia och Tilde

Teknikprogrammet år 3

I teknikens centrum

Våra lärcenter ligger på två platser i Göteborg.

I Torslanda har vi lokaler inne på Volvo Cars. Att finnas här gör att vi får en unik inblick i och samarbete med Volvo. På Lindholmen ligger Chalmers, Göteborgs Universitet och flera gymnasieskolor vägg i vägg och runt omkring finns några av Sveriges mest högteknologiska företag.

Vad kan du bli efter GTG?:Träffa några av våra tidigare studenter

Våra alumner hittar ni runt om i hela världen. Några arbetar i Hong Kong och Paris, andra i Buenos Aires och Wien, och många såklart i Göteborg. Vissa jobbar med att bygga framtidens båtmotorer och bilar, andra med att forska på nanostrukturer och bränsleceller.

Gemensamt är att de alla fått sin tekniska bas på GTG.

Läs mer