Skip to content

Teknikcol­lege

Vi är ett certifierat teknikcollege sedan 2008

Teknikcollege Göteborgsregionen är ett samarbete mellan kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. De blev tillsammans som första storstadsregion certifikerat Teknikcollege den 21 april 2008.

Samtidigt fick två skolor i Göteborg, med både gymnasieskola, vuxenutbildning och KY samt stark företagsanknytning, sina ansökningar godkända. Det var friskolan SKF kompetenscentrum och Tekniska gymnasium i Göteborg samt den kommunal och Volvoägda friskolan Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG) och Göteborgs Tekniska College (GTC) som fick sina certifikat.

Göteborgsregionen har ett Regionalt Teknikcollegeråd för Teknikcollegearbetet. Detta råd består av utbildningsanordnare och näringslivs representanter som är kopplade till utbildningsanordnarna. En roll det har hittills haft har varit att samla allt bra som redan finns inom gymnasieskolan, vuxenutbildningar och Yrkeshögskola, kvalitetssäkra detta och samordna allt under ett Teknikcollege.