Skip to content

Teknikcol­lege

Teknikcol­lege är Sveriges störs­ta samverkansplat­tform för indus­trins kom­pe­tens­försör­jn­ing och en kvalitetsstäm­pel på utbild­ningar där kom­muner, utbild­ningsanordnare och före­tag samverkar för att öka attrak­tion­skraften och kvaliteten på tekniskt inrik­tade utbild­ningar. Vi är stol­ta att GTG är ett cer­ti­fier­at Teknikcol­lege sedan år 2008

Teknikcollege Göteborgsregionen

Teknikcollege Göteborgsregionen är ett samarbete mellan kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. De blev tillsammans som första storstadsregion certifikerat Teknikcollege i april 2008. Samtidigt fick GTG och SKF Tekniska Gymnasium sina ansökningar godkända.

Regionalt Teknikcollegeråd

Göteborgsregionen har ett regionalt teknikcollegeråd som består av utbildningsanordnare och näringslivsrepresentanter som är kopplade till utbildningsanordnarna. Rådets roll har hittills varit att samla allt bra som redan finns inom gymnasieskola, vuxenutbildningar och yrkeshögskola, kvalitetssäkra detta och samordna allt under ett Teknikcollege.

Läs mer om Teknikcollege

Kontakta Martin Holmudd för mer information

Foto av Martin Holmudd