Skip to content

Ska du börja  gymnasiet  hösten 2022?

Är du intresser­ad av att läsa på GTG? Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi hela fyra öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Lindholmen:Tisdag 12 oktober klockan 17-19

Titta in i våra lokaler på Lindholmen och ta ett snack med oss. På plats finns skolambassadörer, trevliga och kunniga lärare samt vår biträdande rektor Lena. Alla är pratglada och svarar gärna på frågor om skolan och våra program. Ingen anmälan krävs.

Lindholmen:Lördag 13 november klockan 9-14

Tillsammans med övriga skolor på Lindholmen har vi öppet hus denna novemberlördag. Vi slår upp dörrarna redan klockan 9 och bjuder på frukost, skolpresentationer och guidning i våra lokaler. Vi önskar din anmälan senast 11 november.

Anmälan till öppet hus lördag 13 november

Anmäl dig och ditt sällskap senast 11 november för att säkra er frukostpåse.

Vilket/vilka program är av intresse?

Volvo Torslanda:Lördag 27 november klockan 10-14

Vårt tredje öppna hus äger rum på Volvo Torslanda lagom innan julruschen tar sin början. Då får du bland annat möjlighet att titta närmre på våra häftiga teknik- och designsalar, träffa elever och lärare och se dig om på vårt största lärcenter. Vi önskar din anmälan senast 25 november.

Anmälan till öppet hus lördag 27 november

Eftersom vårt lärcenter ligger inne på Volvo Cars krävs anmälan, vilket görs senast 25 november.

Vilket/vilka program är av intresse?
Vilken tid vill ni komma?

Lindholmen:Torsdag 27 januari klockan 16.30-19.30

Sista chansen innan valet ska vara gjort. Tillsammans med övriga skolor på Lindholmen har vi öppet hus denna kväll. Vi slår upp dörrarna direkt efter att våra elever slutat sin eftermiddagslektion. Ingen anmälan krävs.

Teknik i fokus

3-4 november hälsar vi ungdomar som går i årskurs 9 välkomna till Teknik i fokus på höstlovet. Två spännande dagar som fylls med experiment och roliga laborationer inom områden såsom design, elektronik, programmering och automation. Dessutom blir det besök i Production for Future som huserar hos Ericsson på Lindholmen.

Läs mer & anmäl dig

Temakvällar

Måndag 17 januari bjuder vi in dig som är intresserad av fördjupningen teknisk natur till en temakväll i vår kemisal på Lindholmen. Är du däremot nyfiken på någon av våra fördjupningar automation, design och produktutveckling, elektronik och programmering eller underhållstekniker mot automation eller elmekanik är vår temakväll tisdag 18 januari på Volvo Torslanda något för dig.

Läs mer & anmäl dig

FÖLJ MED TILL OSS

På 5 minuter ger vi dig en crash course i hur det är att gå på gymnasiet hos oss.

Så söker du till oss

Ditt gymnasieval ska vara gjort senast 1 februari 2022 klockan 16.00. Du söker via Indra2 och sökvägen till våra utbildningar är följande:

GTG - Industritekniska programmet IN - Driftsäkerhet och underhåll INDRI

GTG - Teknikprogrammet TE - Produktionsteknik TEPRO

Frågor?

Har du frågor om GTG och våra utbildningar är du välkommen att kontakta vår biträdande rektor Lena Hammersberg 0708-58 19 57.