Skip to content

Doku­ment och  blanketter

Här finner du doku­ment och blan­ket­ter som vi vill att du som vård­nad­shavare eller delt­a­gare ska kom­ma åt lätt och smidigt.

Styrande dokument

Våra styrande dokument beskriver vad som styr vår verksamhet och vad vi ska förhålla oss till.

Vision

Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss.

Löfte

Nå din fulla potential.

Värdegrund

För att göra GTG till en stimu­le­rande mötesplats där alla med glädje kan utveckla sitt lärande;

  • Arbetar vi gemensamt för att främja allas lika värde och rättigheter
  • Visar alla varandra hänsyn, tolerans och respekt
  • Tar alla ansvar för sig själv, varandra och verksam­heten
  • Motverkar vi alla former av kränkande behandling
  • Ser vi olikheter som en styrka

Dokument & blanketter

Uppdateras inom kort.

Säg vad du tycker!

Att få ta del av din feedback på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen.

Kontakta oss för mer information

Foto av Lena Hammersberg
Foto av Caroline Lundgren