Skip to content

Från­varoan­mälan

Gym­nasieskolans mål är att för­bere­da våra ung­do­mar för arbete eller vidare studi­er. Det arbetet star­tar vi redan sam­ma dag de bör­jar hos oss. Vi vill behand­la dem som unga vux­na och förvän­tar oss att de kan befinna sig i en vux­en och pro­fes­sionell miljö.

Närvaro - frånvaro

Vi tittar på alla deltagares frånvaro regelbundet och vår erfarenhet är att våra deltagare klarar att sköta sin närvaro och frånvaroanmälan alldeles utmärkt.

Alla deltagare har fått ett eget inlogg i Skola24, som vi använder för både schema och närvaro. Där kan de göra kortare frånvaroanmälningar som till exempel tandläkarbesök likväl som frånvaro vid sjukdom.

De anmäler sin frånvaro antingen på telefonnummer 0515 – 777119 eller via Skola24-appen.

Kontakta Caroline Lundgren för mer information

Foto av Caroline Lundgren