Skip to content

Styrelsen

Styrelsen

Skolan har en styrelse som sätter upp mål för verksamheten i stort. Styrelsen består av sex stycken ledamöter från kommun och näringsliv.

Lennart Börjesson (ordf.)
Volvo Group

Maria Rosenkrantz Sundemo
Volvo Group

Camilla Antonsson
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Olle Ludvigsson
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad