Skip to content

Styrelsen

Styrelsen

Skolan har en styrelse som sätter upp mål för verksamheten i stort. Styrelsen består av sex stycken ledamöter från kommun och näringsliv.

Magnus Hellsten (ordf.)
Volvo Car Corporation

Lisa Bergqvist Jurin
Volvo Group

Anna Glimberg
Volvo Group

Camilla Antonsson
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Olle Ludvigsson
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad