Skip to content

Sowe­to Academy

Decem­ber 2020 är det tio år sedan vi och Sowe­to Acad­e­my i Kenya ska­pade kon­takt förs­ta gån­gen. Det som star­tade med en julin­sam­ling, där skolans medar­betare och elever sam­lar in friv­il­li­ga bidrag till skolavgifter för föräl­dralösa barn, över­gick ett par år senare till ett förd­ju­pat skol­samar­bete och starten på vårt Kenya-projekt.

En skola i Kiberas slumområde

Soweto Academy är en grund- och gymnasieskola som ligger i slumområdet Kibera i utkanten av Kenyas huvudstad Nairobi. En välskött men resurssvag skola med cirka 500 elever som är öppen för alla och som är politiskt och religiöst obunden.

Sedan 2014 har skolorna besökt varandra ett flertal gånger och projektet har utvecklats, samtidigt som relationen med vår vänskola har fördjupats.

Ett övergripande tema för projektet är att öka intresset teknikutbildning och yrkesval. Både Kenya och Sverige jobbar aktivt med att locka fler flickor till teknikbranschen och tillsammans med Soweto Academy har vi genomfört teknik-workshops, haft gemensamma lektioner och byggt upp kontakter och ett utbyte med Technical University of Kenya vilket har ökat möjligheten för eleverna att söka sig till utbildningar där.

Lärare från GTG och Soweto Academy auskulterar under besöken hos varandra och vi diskuterar hur vi kan utveckla både teknikundervisning och andra kurser för att stärka kvaliteten i utbildningen. Ökade kunskaper om globala frågor och om hur Sveriges och Kenyas samhällen och kulturer fungerar är också centrala frågor som ingått i de gemensamma aktiviteterna.

Delar av kurser och praktik i Kenya

Eleverna som har rest från GTG till Kenya har genomfört delar av kurser i årskurs 3 på plats i Kibera.

Elever från industritekniska programmet har till exempel fått genomföra reparation och underhåll på diselgenerator eller gymnasiearbete på plats.

Vi har också byggt upp goda kontakter med svenska företag på plats i Nairobi och eleverna har fått göra praktikdagar på till exempel Tetra Pak och SKF.

Vi brukar också passa på att besöka FN´s högkvarter och svenska ambassaden. Det ger eleverna fördjupade kunskaper om internationella frågor och hur svenska företag fungerar på en internationell marknad.

Julinsamling

I samband med vår julavslutning samlar vi ihop frivilliga donationer från studerande och personal på GTG. Skolan dubblerar sedan den insamlade summan. De insamlade pengarna går oavkortat till att betala skolavgifter för barn på Soweto Academy.

Läs mer

Kontakta Markus Wiedel för mer information

Foto av Markus Wiedel