Skip to content

Bli en del  av oss

Har du ett stort engage­mang för män­nisko­rs lärande och utveck­ling? Strä­var du ständigt efter att utveck­las inom dina ämnes­om­råden och som ped­a­gog? Är du en lagspelare som upp­skat­tar att ta ans­var och som dri­vs av högt upp­sat­ta mål? Då är vi en arbet­splats för dig!

Det bästa med GTG

På 5 minuter ger vi dig en crash course i vad som är det bästa med GTG.

Kontaktpersoner

Biträdande rektor
Lena Hammersberg
0708-58 19 57

Fackliga kontaktpersoner
Lärarnas riksförbund
Alice Bröms
0708-58 19 34

Unionen

Günter Sand
0708-58 19 07