Skip to content

Alum­ni

Vad gör du nu för tiden? Vi vill fort­sät­ta hål­la kon­takt med våra delt­a­gare även efter exa­m­en. Dels vill vi föl­ja era studie- och yrkesvä­gar men vi vill ock­så kun­na tip­sa vidare om spän­nande jobb och andra aktiviteter inom bl.a. våra ägarbolag.

Gå med i vår alumnigrupp på Linkedin

Ha koll på vad dina klasskamrater gör idag. Kanske är någon du studerat tillsammans med vägen till ett nytt och spännande uppdrag!

Gå med direkt

Kontakta Heléne Halling för mer information

Foto av Heléne Halling