Skip to content

Vill du se dig runt i  våra lokaler på  Vol­vo Torslanda?

Nu öpp­nar vi upp möj­ligheten för dig som bliv­it pre­lim­inäran­ta­gen till GTG att ta en titt i våra lokaler på Vol­vo Tors­lan­da. Du får en per­son­lig rund­van­dring och möj­lighet att pra­ta med våra sko­lam­bas­sadör­er om hur det är att stud­era hos oss. 

Unikt besök för dig som blivit preliminärantagen

Vi vet att våra lokaler på Volvo Torslanda är något utöver det vanliga och vi vill självklart visa dig våra häftiga design- och tekniksalar men även vårt helt omgjorda studietorg.

Besöket tar mellan 30-60 minuter och med tanke på rådande pandemi är det endast möjligt att ta med en vårdnadshavare.

När passar det dig bäst att komma?

Du har möjlighet att boka in dig måndag eller tisdag eftermiddag eller onsdag morgon under ett par veckor i maj. Din anmälan behöver vi ha senast dagen innan och vi har begränsat antal platser till respektive tillfälle.

Anmäl dig direkt

När du skickat in din anmälan kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angivit.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på www.gtg.se/dataskyddsforordningen

Program *

FAQ

Vi får ofta frå­gor kring våra utbild­ningar och skolan. I vår FAQ har vi försökt att besvara de frå­gor som ofta återkom­mer.

Läs mer

Det bästa med GTG

På 5 minuter ger vi dig en crash course i vad som är det bästa med GTG.

Frågor?

Har du frågor om oss och våra gymnasieprogram är du välkommen att kontakta biträdande rektor Lena Hammersberg 0708-58 19 57.