Skip to content

Vilket pro­gram pas­sar dig bäst?

GTG är skolan för dig som är redo att sat­sa på din egen framtid. Du bidrar med ambi­tion och arbetsin­sats och vi med förut­sät­tningar­na för att du ska lyckas. Men vilket pro­gram pas­sar dig bäst?

TEST: VILKET PROGRAM PASSAR DIG BÄST?

Vi erbjuder teknikprogrammet och industritekniska programmet. Gör vårt snabba test med endast fem frågor och se vilket program som passar dig bäst!