Skip to content

Välkom­men till  tre roli­ga år  på GTG

Måndag 15 augusti häl­sas du välkom­men till din förs­ta skoldag på GTG. Vi sam­las vid TK-porten, Vol­vo Tors­lan­da, klock­an 8.30. Vi upp­skat­tar om du kom­mer i tid efter­som vi måste passera in på Vol­vo-området i sam­lad trupp. Glöm inte att ta med legit­i­ma­tion i form av pass eller ID-kort.

Hitta till TK-porten

Skolan är belägen mitt i "Volvo City" i Torslanda och adressen är Personalvägen. Åker du buss är närmsta hållplats Volvo Torslanda TK.

Google maps Västtrafik

Uppgifter att besvara innan skolstart

Inför skolstarten ber vi dig fylla i uppgifter och besvara ett antal frågor. Gör detta tillsammans med vårdnadshavare senast 12 augusti.

Så här fyller du i uppgifterna

  • Logga in med hjälp av ditt personnummer (gäller som både användarnamn och lösenord), exempelvis 040530-4928
  • Du tvingas byta lösenord första gången
  • Fyll i formuläret och spara

Logga in

Tips inför skolstarten

Våra härliga skolambassadörer Hilda och Tilda delar med sig av några användbara tips inför skolstarten. Ta en titt på filmen!

Första veckan på GTG

Den första veckan kommer du att vara på Volvo Lärcenter tillsammans med din klass och mentor (klasslärare). Du kommer att få ett passerkort till Volvo, matkort, värdefull information samt ha dina första lektioner.

GTG har som tradition att alla deltagare i år 1 har en gemensamhetsdag vid uppstart för att lära känna varandra och skapa en god gemenskap. Fredagen den 19 augusti kommer det att vara aktiviteter på annan ort. Skolan står för transport, lunch samt mellanmål på eftermiddagen. Vi kommer att samlas utanför skolan på Lindholmen kl.8.00 och är åter vid skolan ca kl.18.30 Mer information kommer att lämnas under uppstartsdagarna.

Dokument att skriva under

Första dagen hos oss kommer du som elev att få flertalet dokument att läsa igenom och skriva under.

  • GDPR-information
  • Bekräftelse om tystnadsplikt – skrivs under av elev samt vårdnadshavare
  • Rutin för hantering av matkort – skrivs under av elev
  • Rutin för hantering av kurslitteratur – skrivs under av elev
  • Rutin för lån av dator – skrivs under av elev samt vårdnadshavare
  • Samtycke för journalöverföring - skrivs under av elev

Våra lärcenter

GTG har två lärcenter, ett på Lindholmen och ett på Torslanda. Förutom gymnasium bedrivs vuxen- och företagsutbildningar på våra olika lärcenter. Detta medför att du under din studietid träffar studerande i olika åldrar och med olika erfarenheter i våra korridorer. För oss är det av allra största vikt att alla ska trivas och må bra. Att elever och personal visar respekt mot varandra ser vi som en självklarhet.

Matematik

Matematik är en färskvara och det kan vara bra att repetera en del inför skolstart. Du kan dels göra vårt test, titta igenom vårt övningshäfte eller till och med anmäla ditt intresse för Intize kreative sommarmatte. Välj själv, men övning ger färdighet!

Test

Miniräknare

Ska du läsa vårt teknikprogram är det bra om du inför skolstart införskaffar en miniräknare. Lärarna utgår från miniräknare Texas instruments TI84 i undervisningen och miniräknare kommer du att ha användning av under hela din gymnasietid. Har du exempelvis ärvt en miniräknare, ta med den till skolan så kan läraren se om den går precis lika bra!

Ska du läsa på vårt industritekniska program kommer du att använda dig av din dators miniräknare.

Övningshäfte

Våra duktiga lärare har tagit fram ett övningshäfte som du kan titta igenom under regniga sommardagar.

Övningshäfte

Intize kreativa sommarmatte

Vi vill även tipsa om Intize, en ideell förening vars syfte är att inspirera till ökat intresse för samt öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. 8-12 augusti arrangerar de sommarmatte på Chalmers Campus Johanneberg. Praktiska övningar blandas med räknestuga i liten grupp under handledning av en mentor från gymnasiet. Allt är gratis och under veckan bjudes det på lunch. Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig direkt!

Anmälan dig här

Vårt elevhälsoteam

På GTG har vi ett elevhälsoteam som stöttar och hjälper våra elever vid behov. I teamet ingår kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska och vid behov konsulterar vi även skolpsykolog och skolläkare.

Anpassningar eller speciella behov

Om du på din tidigare skola har haft anpassningar eller om du har speciella behov, vill vi gärna att du meddelar detta så snart som möjligt till Caroline (se kontaktuppgifter längst ner på sidan). Detta för att din tid hos oss ska bli så bra som möjligt.

Godkännande av journal

Danica, vår skolsköterska, behöver ditt godkännande för att kunna hämta din journal ifrån grundskolan. Du kommer därför under din första dag hos oss fylla i en blankett där du ger ditt samtycke till detta.

Praktik och sommarjobb

Under dina år på GTG kommer du att praktisera, vilket är en ovärderlig erfarenhet inför framtiden. Praktiktiderna är oftast dagtid men både kvällsskift och 2-skift kan förekomma. I filmerna nedan berättar vår arbetslivskoordinator Hasse lite allmänt om praktiken och vår skolambassadör Daniel berättar om sin praktik i år 1 och 2. Ta en titt!

Möjlighet till sommarjobb

Det kommer också att finnas möjlighet att ansöka om sommarjobb efter år 2 och 3. Om det blir aktuellt med sommarjobb genom GTG är det vanligtvis fyra veckors arbete under sommarlovet.

Du blir Volvoanställd

Som deltagare på GTG kommer du att bli Volvoanställd och erhålla en ersättning som betalas ut varje månad med start i januari 2023. Mer information kring detta kommer under höstterminen.

Kommunikation

Kommunikation kring skolarbetet mellan lärare och deltagare sker via vår lärplattform Haldor samt Teams. Kommunikation med vårdnadshavare sker via mail - uppgifterna ni anger i formuläret ni läst om ovan.

Hemsida och sociala medier

Vi uppdaterar vår hemsida löpande och dessutom har vi konton på Instagram och Facebook. Följ oss gärna där!

Kan du inte komma till uppropet?

För att inte bli av med din plats är det viktigt att du meddelar biträdande rektor Lena Hammersberg om du inte kan komma till uppropet. Lena har semester fram till 1 augusti.

Kontakta oss för mer information

Foto av Lena Hammersberg
Foto av Caroline Lundgren