POÄNGPLAN FÖR TEKNIKPROGRAMMET

Total poängsumma 3500
Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Fysik 1a 150
Teknik 1 150
Kemi 1 100
Inriktningskurser Produktionsteknik Poäng
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap 1 100
Summa inriktningsämnen 300
Individuellt val Poäng
År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1 100
År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Programmering 1 100
År 3 - Moderna språk, Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Programmering 1, Programmering 2, Matematik 5, Mät- och reglerteknik 100
Utökade kurser Poäng
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Tillämpad programmering 100
Ellära 1 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Ledarskap och organisation 100
Människan i Industrin 100
Miljö & energikunskap 100
Entreprenörskap 100
Fördjupning design och konstruktion Poäng
Bild och form 1a1 50
CAD 1 50
Design 1 100
Designmodeller 100
Konstruktion 1 100
Gymnasiearbete 100
Fördjupning mekatronik Poäng
Elkraftteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Industriell informationsteknik 100
Robotteknik 100
Gymnasiearbete 100
Fördjupning telematik Poäng
Mikrodatortillämpningar 100
Nätverksteknologier 100
Elmotordrivsystem 100
Teknik specialisering 100
Gymnasiearbete 100

 

OBS! Kurslistan är preliminär och förändringar kan förekomma.