SPÄNNANDE FÖRDJUPNINGAR ATT VÄLJA MELLAN I ÅR TRE

Tredje året väljer du en av våra fyra fördjupningar som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdena och där även ditt stora gymnasiearbete ingår.

Design och konstruktion

Design och konstruktion är fördjupningen där du får arbeta med att utveckla nya produkter. Kreativitet och problemlösning liksom planering och lagarbete är viktiga bitar. Vi samarbetar med Volvo Personvagnars konceptcenter för framtagning av modeller, vilket gör att du får kunskap och erfarenhet från kunnigt branschfolk.

Design har en estetisk utgångspunkt men beskriver även ett sätt att arbeta för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt med både funktionella och estetiska krav.

Kurser

 • Konstruktion 1 100 p
 • Design 1 100 p
 • Designmodeller 100 p
 • CAD 1 50 p
 • Bild o form 50 p
 • Matematik 4 100 p
 • Fysik 2 100 p
 • Gymnasiearbete 100 p

Mekatronik

Mekatronik är en blandning mellan mekanik och elektronik. Denna fördjupning är för dig som både teoretiskt och praktiskt vill utveckla och lära dig mer om automation och produktionsprocesser. I gymnasiearbetet får du arbeta med att lösa ett problem inom mekatronikområdet.

Kurser

 • Programmerbara styrsystem 100 p
 • Robotteknik 100 p
 • Elkraftteknik 100 p
 • Industriell informationsteknik 100 p
 • Matematik 4 100 p
 • Fysik 2 100 p
 • Gymnasiearbete 100 p

Telematik

Telematik är fördjupningen där du får fördjupade kunskaper inom elektronik och mikrodatorteknik, men även hur olika elektroniska utrustningar kommunicerar med varandra.

Kurser

 • Mikrodatortillämpningar 100 p
 • Digital kommunikationsteknik 100 p
 • Elmotordrivsystem 100 p
 • Teknik specialisering 100 p
 • Matematik 4 100 p
 • Fysik 2 100 p
 • Gymnasiearbete 100 p

Design och ekonomi

Design och ekonomi är fördjupningen där du har med dig dina tekniska kunskaper från år ett och två och kopplar ihop dem med kunskaper inom design och ekonomi. I denna fördjupning läser du inte matematik 4 och fysik 2.

Kurser

 • Design 1 100 p
 • Designmodeller 100 p
 • CAD 1 50 p
 • Bild o form 50 p
 • Företagsekonomi 100 p
 • Marknadsföring 100 p
 • Retorik 100 p
 • Gymnasiearbete 100 p