SPRÅKINTRODUKTION

EN KLASS MED UNGDOMAR SOM NYLIGEN ANLÄNT TILL SVERIGE

I februari 2016 startade vi Introduktionsprogrammet språkintroduktion på skolan. Klassen består av ett tjugotal ungdomar som nyligen anlänt till Sverige.

En utbildning med tyngdpunkt i svenska språket

Utbildningen har en tyngdpunkt i svenska språket och syftet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Tidigare erfarnheter av studier

Deltagarna i klassen har tidigare erfarenheter av att studera och kommer från länder så som Afghanistan, Filipinerna, Gambia, Irak, Iran, Nigeria, Somalia, Syrien och Vietnam.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår socialpedagog Sina Perlhede 0708-58 19 05 eller lärare Monica Åkerman 0708-58 19 31