Skip to content

Vol­vo ❤ GTG

Vi har sto­ra nyheter, rik­tigt sto­ra nyheter. En bra utbild­ning led­er till jobb, men vis­ste du att våra pro­gram fak­tiskt kan garan­tera dig jobb efter gym­nasi­et? Våra ägar­bo­lag erb­jud­er nu dig som läs­er hos oss jobb efter studenten!

Senaste nytt

Volvobolagen är stolta över våra elever och vill visa på deras engagemang. Därför kan vi nu erbjuda dig som läser hos oss visstidsanställning när du tar studenten. För att kunna erbjudas jobb så måste du uppfylla vissa kriterier:

God samarbetsförmåga och fint bemötande är också självklarheter. Dessutom måste du såklart igenom Volvobolagens vanliga krav på nyanställda.

vi har samarbetat länge:Våra ägarbolag och vårt samarbete

Enda sedan starten av GTG 1998 har vi haft ett nära samarbete med våra ägarbolag - Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad. Redan för 25 år sedan såg alla tre behovet av riktigt bra tekniska och praktiska utbildning som är både för den som vill plugga vidare och den som vill börja jobba direkt efter gymnasiet. All eventuell vinst har alltid gått tillbaka in i verksamheten för att utveckla och göra våra utbildningar ännu bättre för dig som går GTG. För den där bra tekniska utbildningen behövs mer än någonsin.

Jobbgaranti är alltså inte det enda vi gör tillsammans. Tack vare våra ägarbolag får du också möjlighet till praktik och sommarjobb på några av Sveriges största industriföretag.

En del av samarbetet:Volvo-stipendium

Vad är egentligen ett Volvo-stipendium? Stipendium är en form av ekonomiskt bidrag som ges för bland annat studier och forskning. Under alla dina tre år hos oss har du möjlighet att få Volvo-stipendium och alla som läser våra utökade program kan söka. Hur mycket pengar du får beror på program och årskurs, se nedan.

Volvobolagen som arbetsplats

Ägarbolagen är stolta över våra elever, och vi är stolta över att båda bolagen är bra arbetsplatser. Oavsett om du planerat studera vidare eller inte så är arbetserfarenhet från Volvobolagen något fantastiskt bra att ha på ett CV. Dessutom är de båda bolagen arbetsplatser att växa och utvecklas på. Enligt 2023 års YPAI - Young Proffessional Attraction Index ligger båda Volvobolagen på topp 10! Undersökningen bygger på vad unga i början av karriären tycker är en attraktiv och bra arbetsplats och bakom står Academic Work.

Undersökningen kollar på:
• Bra chef / ledarskap
• Bra kollegor och social arbetsmiljö
• Flexibilitet och work-life balance
• Karriär- och utvecklingsmöjligheter
• Kultur och värderingar
• Lön och förmåner
• Mångfald, jämställdhet och hållbarhet
• Trygg anställning / företagets stabilitet
• Tydlighet och struktur
• Arbetsuppgifternas karaktär och utformning

Läs mer av undersökningen YPAI 2023

Hur är det att jobba på Volvo Group?

Volvo Group har ett brett verksamhetsområde och tillverkar bland annat lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Globalt innefattar Volvo Group 13 olika varumärken som finns på hela 190 olika marknader. Hållbara och effektiva transport- och infrastrukturlösningar är nödvändiga för att alla samhällen ska kunna blomstra. Tänk att få vara en del av det?

Orsaker att börja på Volvo Group

Hur är det att jobba på Volvo Cars?

Volvo Cars utvecklar bilar och tjänster med syftet att ge människor frihet att röra sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt. De kan stoltsera med att vara ett av Sveriges största företag sett till antalet medarbetare. På deras kontor och i deras fabriker arbetar cirka 23.000 personer. Här nedan kan du läsa mer om livet på Volvo Cars samt få en inblick i hur spännande det kan vara:

Så är det att jobba på Volvo Cars

Kontakta oss för mer information

Foto av Ewa Ekman
Foto av Heléne Halling