Skip to content

Vi vill träf­fa dig  som ska börja  gymnasiet

Till­sam­mans med Volvobo­la­gen bjud­er vi in dig som ska bör­ja gym­nasi­et till ett spän­nande event i Volvos lokaler i Lund­by. Under kvällen lyfter vi blick­en in i framti­den och inspir­erar dig om vil­ka häfti­ga möj­ligheter det finns när du har stud­er­at klart. Du kom­mer få träf­fa teknikin­tresser­ade gym­nasie­ung­do­mar såväl som vux­na som kan svara på dina frå­gor. Och ja, du kom­mer självk­lart att få tes­ta på framti­dens teknik!

Eventet har ägt rum

Framtidskvällen 2023 har ägt rum och lockade hela 350 besökare. Vi tackar alla som kom för en trevlig kväll!

Tisdag 17 oktober. Det är då det händer! Fikan står framdukad från klockan 17.30 medan själva programmet kickar igång klockan 18.00.

Våra föreläsare berättar om sina häftiga jobb och vilka coola teknikområden som kommer att finnas i framtiden och hur du kan bli en del av detta. Vi utlovar spännande aktiviteter med fokus på teknik och du får träffa anställda från Volvobolagen och studenter från GTG som svarar på dina frågor.

Anmäl dig via formuläret längre ned på sidan senast 13 oktober. 👇

Program

  • Inspirationsföreläsningar
  • Mingla & ta del av framtidens teknik
  • Möt anställda från Volvobolagen & studenter från GTG
  • Fika

Talare:ANJA HAXHIMEHMEDI

Anja, superintendent på den nya batterifabriken i Torslanda berättar om sin resa på Volvo Cars. Från att arbeta i en monteringsfabrik till att vara en del av det spännande projektet att bygga upp en helt ny batterifabrik som involverar innovativa processer, avancerad teknik och en möjlighet att vara med och forma framtiden.

Talare:Klara Essman

Klara kommer berättar om hur kunskap kan kombineras för att förbättra teknik och hur framtidens teknik formas utifrån människan. Hon delar med sig av sin väg från GTG, till Linköpings Universitet där hon studerade kognitionsvetenskap, till Volvo Cars och hennes jobb med självkörande bilar.

Talare:Klara Pålsson

Klara delar med sig av sin resa från total ointresserad inom fordonsbranschen – till att jobba med varför man ska köra längre och tyngre fordonskombinationer, ur ett miljöperspektiv.

Hon berättar dessutom hur Tekniksprånget fick henne att välja maskinteknik och sedan börja jobba med lastbilar!

Talare:ADRIAN KORBULY & BAREEN SHEIKH

Adrian och Bareen, nyexaminerade gymnasiestudenter som genom Tekniksprånget nu är anställda på Volvo. Tillsammans delar de med sig av personliga berättelser om gymnasievalet, men även hur det är att testa på livet som ingenjör via Tekniksprånget. Deras tid på scen inkluderar allt från tips om studieteknik till möjliga yrkesval efter att ha läst natur eller teknik på gymnasiet.

Talare:Matilda Hurtig & Lovisa Garnemark

Matilda Hurtig och Lovisa Garnemark från projekt Production for Future har med sig VERA-fabriken - fabriken som bygger legomodeller av Volvos lastfordon VERA. Duon berättar om förebilder inom teknik med fokus på de åtta unga kvinnor som utvecklat och byggt fabriken.

Hitta till eventet:Vägbeskrivning

Det är smidigt att ta sig till eventet med spårvagn eller med bil. Närmsta spårvagnshållplats heter Gropegårdsgatan, vilken linjerna 5, 6 och 10 stannar vid. Åker du bil finns det gott om parkeringsplatser precis utanför byggnaden.

Ingång sker i vid den stora parkering mot Bravida Arena och Lundbybadet.

📍Gropegårdsgatan 11

Unikt samarbete ger flest möjligheter

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, GTG, ägs av Volvobolagen gemensamt med Göteborgs Stad och erbjuder breda utbildningsprogram med tyngdpunkt på teknik, industri, matematik och naturvetenskap. Dessutom ingår praktik och möjlighet till sommarjobb!

Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med ägarbolagen och ger dig alla förut­sät­tningar som krävs för att du ska kun­na ta dina förs­ta steg i kar­riären. Oavsett om du sik­tar på att kom­ma in på högsko­la eller gå direkt ut i arbetslivet.

Vi är där det händer. Skolans lokaler finner du på Volvo Personvagnar i Torslanda och på Lindholmen. Det ger en naturlig koppling till näringslivet, men även Chalmers, Göteborgs Universitet och flera andra gymnasieskolor.

3600 poäng:Teknikprogrammet

Sik­tar du högt? Vårt teknikpro­gram har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som har målet inställt på att stud­era vidare efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk. Teknikpro­gram­met ger dig särskild behörighet till teknisk högsko­la som t ex Chalmers.

Läs mer

3200 poäng:Industritekniska programmet

Sök­er du en vass yrke­sut­bild­ning? Är du intresser­ad av teknik och indus­tri? Då är vårt indus­tritekniska pro­gram något för dig. Pro­gram­met har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som främst har målet att arbe­ta direkt efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen är utökad med kurs­er som ger dig förd­ju­pade ämneskun­skaper samt grundläg­gande behörighet till vidare studi­er på högsko­la och universitet.

Läs mer

3600 poäng:Teknikprogrammet med spets mot programmering

Är pro­gram­mer­ing din grej? Vill du pro­gram­mera mera? Myck­et mera? Sedan hösten 2023 erbjuder vi en unik spet­sut­bild­ning i pro­gram­mer­ing för dig som vill utveck­la och förd­ju­pa dina kun­skaper i ämnet redan under gymnasiet.

Läs mer

Volvokoncernen

Ett företag med en stark passion för miljöfrågor, framtidens teknik, mångfald och inkludering. Volvokoncernern erbjuder transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer och bidrar till ett ökat välstånd i samhället.

www.volvo.com

Volvo Personvagnar

Vi vet att människor gör skillnad. Bilindustrin, våra produkter och vårt företag genomgår stora förändringar. Vi påverkas av och agerar på stora industritrender såsom elektrifiering, autonom körning, delad mobilitet och uppkopplade tjänster – och vi utvecklar våra bilar och tjänster med syftet att ge människor frihet att röra sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt.

Fler aktiviteter inför gymnasievalet

För att du verk­li­gen ska förstå allt det pos­i­ti­va med att läsa på GTG hop­pas vi att du vill kom­ma och besöka skolan. Fram till gym­nasievalet i feb­ru­ari genom­för vi flera aktiviteter för att berät­ta om oss och vad tre år på GTG kan göra för dig och din framtid.

Teknik i fokus på höstlovet

1-2 november hälsar GTG ungdomar som går i årskurs 9 välkomna till Teknik i fokus på höstlovet. Två spännande dagar som fylls med experiment och roliga laborationer inom områden såsom design, elektronik, programmering och automation. Dessutom blir det besök i Production for Future som finns hos Ericsson på Lindholmen.

Mer information & anmälan

Öppna hus

Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har GTG flera öpp­na hus för att informera om skolan och dess utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Mer information & anmälan

Kontakta oss för mer information

Foto av Hanna Geterud
Foto av Lovisa Zacrison