Skip to content

Schema

GTG läs­er man van­ligtvis två ämnen per dag. En lek­tion på för­mid­da­gen och en på eftermiddagen.

Längre arbetspass

Hos oss läser du i längre arbetspass och har vanligtvis två ämnen per dag. Arbetspassen brukar inledas med en kort föreläsning för att sedan gå över i mer problembaserade uppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp.

Teori varvas med laborationer

Inom våra tekniska ämnen varvas teori med laborationer. Eftersom vi är på två lärcenter får du ett naturligt miljöombyte. Vanligtvis behöver du inte byta lärcenter mitt på dagen utan du har heldagar på antingen Lindholmen eller Volvo Torslanda.

Nyheter

2022-05-13: Ledig tjänst

Nu sök­er vi dig som är legit­imer­ad lärare i svenska och engelska. Även ett av ämnena i kombination med annat ämne kan vara intressant. Du kommer främst att arbeta med elever på gymna­sie­skolan men hos oss finns även möjlighet att undervisa inom yrkes­högskolan och företags­utbildningar, beroende på ämnes­be­hö­righet. Skicka in din ansökan senast 29 maj.

2022-05-10: Max tävlar på Yrkes-SM

I veckan avgörs Yrkes-SM i Växjö - en tävling vars syfte är att öka intresset och stärka rekryteringen till yrkesutbildningar. En av alla deltagare är Max Toth i klass Tethys som tävlar i automationsteknik som är ett av 30 yrken i tävlingen.

2022-05-03: Återcertifiering Teknikcollege Göteborgsregionen

Göteborgsregionen säkrar samverkansarbetet med kompetensförsörjningen. Nu växlar Göteborgs­re­gionen upp arbetet med att förbättra industrins kompe­tens­för­sörjning. I mars fattades beslut om att återcer­ti­fiera Teknikcollege GR för åren 2022 – 2026. I Teknikcollege GR finns 11 certi­fi­erade utbild­nings­an­ordnare; både gymna­sie­skolor och yrkes­hög­sko­le­ut­bildare. Alla har förbundit sig att arbeta enligt kriterier som tagits fram av Industrirådet och som främjar god kvalitet och hög anställ­nings­barhet för studenterna. Beslutet innebär att regionen nu siktar framåt och stärker samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

2022-04-22: Studenten 2022

Fredag 10 juni tar de sex avgångsklasser­na Dione, Ence­ladus, Jape­tus, Mimas, Rhea och Tethys exa­m­en efter tre års studi­er på skolan. Utspringet äger rum cir­ka 13.30 på Vol­vo Trucks Expe­ri­ence Center.

2022-03-15: Är du vår nästa jokerlärare?

Har du stud­er­at några år på teknisk högsko­la och fun­der­ar på att ta ett studieup­pe­håll? Är du social, ini­tia­tivrik och har god ledar­för­må­ga? Då kanske tjän­sten som jok­er­lärare är något för dig?