Skip to content

Schema

GTG läs­er man van­ligtvis två ämnen per dag. En lek­tion på för­mid­da­gen och en på eftermiddagen.

Längre arbetspass

Hos oss läser du i längre arbetspass och har vanligtvis två ämnen per dag. Arbetspassen brukar inledas med en kort föreläsning för att sedan gå över i mer problembaserade uppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp.

Teori varvas med laborationer

Inom våra tekniska ämnen varvas teori med laborationer. Eftersom vi är på två lärcenter får du ett naturligt miljöombyte. Vanligtvis behöver du inte byta lärcenter mitt på dagen utan du har heldagar på antingen Lindholmen eller Volvo Torslanda.

Nyheter

Tisdag 28 mars (Lindholmen) och torsdag 30 mars (digitalt) klockan 8.30 berättar vår biträdande rektor Lena mer om vår nya spetsutbildning mot programmering. Välkomna!

Vill du veta vad dina gamla klasskompisar gör idag? Vill du se hur dina lärare har åldrats? Vill du nätverka och mingla lite? Nu hälsar vi dig som tagit examen från GTG välkommen till årets mingelfest.

Har du stud­er­at några år på teknisk högsko­la och fun­der­ar på att ta ett studieup­pe­håll? Är du social, ini­tia­tivrik och har god ledar­för­må­ga? Då kanske tjän­sten som jok­er­lärare är något för dig?

Är du social, initi­a­tivrik och har god ledar­förmåga? Har du dessutom stort teknik­in­tresse och vill arbeta med den senaste tekniken? Nu kan du söka tjänsten som Young Engineer med huvudsaklig arbets­uppgift i projekt Production for Future.

Nu sök­er vi dig som vill och kan undervisa inom automation eller el eller en kombination av dessa. Är det du?