Skip to content

Poäng­plan för  teknikprogrammet

OBS! Kurslis­tan är pre­lim­inär och förän­dringar kan förekomma.

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Summa gymnasiegemensamma ämnen1100
Programgemensamma ämnenPoäng
Fysik 1a150
Kemi 1100
Teknik 1150
Summa programgemensamma ämnen400
Inriktningskurser ProduktionsteknikPoäng
Mekatronik 1100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Summa inriktningsämnen300
Individuellt valPoäng
År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi100
År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Estetisk kommunikation, Programmering 1, Entreprenörskap (UF)100
År 3 - Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Moderna språk, Programmering 1, Programmering 2, Matematik 5, Mät- och reglerteknik100
Summa Individuellt val300
Programfördjupning - Design och produktutvecklingPoäng
Bild och Form 1a150
CAD 150
Design 1100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Industriell design 1 *100
Industriella produktionsmetoder 1 *100
Konstruktion 1100
Konstruktionsteknik *100
Produktionsfilosofi *100
Summa Design och produktutveckling900
Programfördjupning - AutomationPoäng
Elkraftteknik100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Industriell automationsteknik *100
Industriell PLC-teknik *100
Industriell IT *100
Mät - och reglerteknik100
Produktionsfilosofi *100
Robotteknik100
Summa Automation900
Programfördjupning - Elektronik och programmeringPoäng
Digital kommunikationsteknik100
Elektronik och mikrodatorteknik100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Mikrodatortillämpningar100
Produktionsfilosofi 1 *100
Teknik specialisering *100
Teknik specialisering *100
Tillämpad programmering *100
Summa Elektronik och programmering900
Programfördjupning - Teknisk naturPoäng
Biologi 1100
Biologi 2100
Gymnasiearbete100
Kemi 2100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 150
Psykologi 2b50
Summa Teknisk natur600
Utökade kurserPoäng
Fysik 2100
Gymnasieingenjören i praktiken *200
Matematik 4100
Praktisk ellära *100
Tillämpad programmering *100
Summa utökade kurser700
Total poängsumma3600

* Kurs för gymnasieingenjörsexamen