Skip to content

Poäng­plan för  teknikprogrammet

OBS! Kurslis­tan är pre­lim­inär och förän­dringar kan förekomma.

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Summa gymnasiegemensamma ämnen1100
Programgemensamma ämnenPoäng
Fysik 1a150
Kemi 1150
Teknik 1100
Summa programgemensamma ämnen400
Inriktningskurser ProduktionsteknikPoäng
Mekatronik 1100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Summa inriktningsämnen300
Individuellt valPoäng
År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi, Programmering 1100
År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Estetisk kommunikation, Programmering 1, Programmering 2, Entreprenörskap (UF)100
År 3 - Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Programmering 1, Programmering 2, Matematik 5, Mät- och reglerteknik100
Summa Individuellt val300
Programfördjupning - Design och produktutvecklingPoäng
Bild och Form 1a150
CAD 150
Design 1100
Examensarbete100
Gymnasiearbete100
Industriell design 1100
Industriella produktionsmetoder 1100
Konstruktion 1100
Konstruktionsteknik100
Summa Design och produktutveckling800
Programfördjupning - AutomationPoäng
Elkraftteknik100
Examensarbete100
Gymnasiearbete100
Industriell automationsteknik100
Industriell PLC-teknik100
Industriell IT100
Mät - och reglerteknik100
Robotteknik100
Summa Automation800
Programfördjupning - Elektronik och programmeringPoäng
Digital kommunikationsteknik100
Elektronik och mikrodatorteknik100
Examensarbete100
Gymnasiearbete100
Mikrodatortillämpningar100
Teknik specialisering 1100
Teknik specialisering 2100
Tillämpad programmering 2100
Summa Elektronik och programmering800
Programfördjupning - Teknisk naturPoäng
Biologi 1100
Biologi 2100
Gymnasiearbete100
Kemi 2100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 150
Teknik specialisering100
Summa Teknisk natur650
Utökade kurser, gymnasieingenjörPoäng
Fysik 2100
Gymnasieingenjören i praktiken100
Matematik 4200
Praktisk ellära100
Produktionsfilosofi 1100
Tillämpad programmering 1100
Summa utökade kurser700
Total poängsumma3600