Skip to content

Förd­jup­ningar

Andra året väl­jer du en av våra fyra förd­jup­ningar som ger dig både teo­retiska och prak­tiska kun­skaper inom ämne­som­rå­de­na. Där ingår även ditt sto­ra gymnasiearbete. 

fördjupningar:Automation

Automation är en blandning mellan mekanik och elektronik. Denna fördjupning är för dig som både teoretiskt och praktiskt vill utveckla och lära dig mer om automation och produktionsprocesser. I gymnasiearbetet får du arbeta med att lösa ett problem inom ämnet.

KurserPoäng
Elkraftteknik100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Industriell automationsteknik *100
Industriell PLC-teknik *100
Industriell IT *100
Mät - och reglerteknik100
Produktionsfilosofi *100
Robotteknik100

* Kurs för gymnasieingenjörsexamen

fördjupningar:Design och produktutveckling

Design och produktutveckling är fördjupningen där du får arbeta med att utveckla nya produkter. Kreativitet och problemlösning liksom planering och lagarbete är viktiga bitar. Vi samarbetar med Volvo Cars konceptcenter för framtagning av modeller, vilket gör att du får kunskap och erfarenhet från kunnigt branschfolk.

KurserPoäng
Bild och Form 1a150
CAD 150
Design 1100
Examensarbete *

10

Gymnasiearbete10
Industriell design 1 *100
Industriella produktionsmetoder 1 *100
Konstruktion 1100
Konstruktionsteknik *100
Produktionsfilosofi *10

* Kurs för gymnasieingenjörsexamen

fördjupningar:Elektronik och programmering

Elektronik och programmering är fördjupningen där du får fördjupade kunskaper inom elektronik och mikrodatorteknik, men även hur olika elektroniska utrustningar kommunicerar med varandra.

KurserPoäng
Digital kommunikationsteknik100
Elektronik och mikrodatorteknik100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Mikrodatortillämpningar100
Produktionsfilosofi 1 *100
Teknik specialisering *100
Teknik specialisering *100
Tillämpad programmering *100

* Kurs för gymnasieingenjörsexamen

fördjupningar:Teknisk natur

Är du intresserad av både Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet och har svårt att bestämma dig för vilket program du ska välja? Då har vi skapat denna fördjupningen just för dig!

Genom att välja fördjupningen Teknisk natur får du läsa både teknikrelaterade kurser så som programmering och teknik men också mer kemi och biologi.

KurserPoäng
Biologi 1100
Biologi 2100
Gymnasiearbete100
Kemi 2100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 150
Psykologi 2b50