Skip to content

Lärare

Vi har välut­bil­dade och engager­ade lärare som arbe­tar hårt för att du ska få en rik­tigt vass utbild­ning. Mån­ga har aktuel­la erfaren­heter från näringslivet och därmed en kännedom om den mest aktuel­la teknolo­gin, vilket är vik­tigt för att GTG ska vara ledande när det gäller teknisk utbildning.

VI HAR VÄLUTBILDADE OCH ENGAGERADE LÄRARE

Mentorer

När du börjar hos oss får du en mentor som stödjer och handleder dig under dina tre år på skolan. Vi lägger mycket tid och resurser på mentorsarbete för att du ska utvecklas och lyckas med dina studier.

Fem förstelärare

Skolverket möjliggör för skolor att inrätta karriärtjänsten förstelärare, vilket vi på GTG valt att införa sedan år 2013. Syftet med förstelärare är att med stöd av särskilt skickliga pedagoger utveckla undervisningen.

Följande duktiga pedagoger arbetar som förstelärare hos oss:

  • Kajsa Taylor
  • Henrik Alenäs
  • Erica Blom
  • Daniel Torinsson
  • Markus Wiedel