Skip to content

Elever berät­tar

Möt Ras­mus, Johan­na och Niklas som stud­er­ade teknikpro­gram­met hos oss och som tag­it oli­ka vägar till arbete eller studi­er inom teknik i allmän­het och pro­gram­mer­ing i syn­ner­het efter GTG

Examen 2020:Rasmus Englund

Rasmus tog examen från teknikprogrammet i juni 2020 och arbetar sedan dess med teknik och mjukvaruutveckling på heltid. Intresset för just programmering fick han redan som 11-åring när en vän till familjen introducerade honom i ämnet och visade hur kreativt det är.

Läs hela intervjun

Examen 2018:Johanna Nilsen

Johanna läser till civilingenjör i medieteknik på KTH och går nu sista året på masterprogrammet i datalogi med inriktning på säkerhet och integritet. Hon beskriver programmering som kreativt, logiskt och utmanande.

Läs hela intervjun

Examen 2007:Niklas Nyberg

Efter sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers blev Niklas antagen till Volvo Cars Graduate-program. Han är kvar på bolaget än idag och arbetar som Solution Architect på Connected Experience, den del av Volvo Cars organisation som utvecklar allt HMI på skärmarna i bilen, appar och molnlösningar.

Läs hela intervjun