Skip to content

Niklas Nyberg

Efter sin civilin­gen­jör­sex­a­m­en i teknisk fysik från Chalmers blev Niklas anta­gen till Vol­vo Cars Grad­u­ate-pro­gram. Han är kvar på bolaget än idag och arbe­tar som Solu­tion Archi­tect på Con­nect­ed Expe­ri­ence, den del av Vol­vo Cars organ­i­sa­tion som utveck­lar allt HMI på skär­mar­na i bilen, appar och molnlösningar.

Niklas tog examen från GTG redan 2007 och beskriver skolan som en relativt liten med en stark gemenskap och en unik utbildning. Utlandspraktiken i årskurs 3 beskriver han som en fantastisk upplevelse, det var både roligt och lärorikt!

Efter gymnasiet studerande han till civilingenjör inom teknisk fysisk på Chalmers och utöver det är han fotbollsdomare.

Efter avslutad utbildning på Chalmers blev jag antagen till Volvo Cars Graduate-program. Sen dess har jag jobbat på företaget i olika roller, bland annat med självkörande bilar.

– Niklas Nyberg

Kompetensen behövs på Volvo Cars i framtiden

Niklas är kvar på bolaget än idag och arbetar som Solution Architect på Connected Experience, den del av Volvo Cars organisation som utvecklar allt HMI på skärmarna i bilen, appar och molnlösningar. Utan att själv jobba direkt med mjukvaruutveckling och att koda, så jobbar han i en organisation som har en hög andel egenutvecklad kod och således många duktiga utvecklare.

Just egenutvecklad mjukvara är en väsentlig del av företagets strategier, och detta innebär ett enormt behov av just programmeringskompetens. Det finns en anledning till att GTG, som är delägt av Volvo Cars, skapar just en spetsutbildning inom programmering. Kompetensen behövs!

I en bil finns det många spännande områden kopplat till programmering. Självkörande funktioner är ett exempel, att programmera applikationer för användaren i Center Stack Displayen är ett annat, mobilapplikationen ett tredje. Listan är mer eller mindre oändlig. Värt att nämna är också Machine Learning-perspektivet. Kan vi till exempel med hjälp av all data vi samlar i bilen prediktera när något är på väg att gå sönder, så en kan serva innan det händer? Fantasin sätter gränserna.

Programmering är nog det område där mänsklighetens framfart just nu är snabbast. Det händer oerhört mycket och det går snabbt framåt. Ämnet är roligt, men samtidigt utmanande för du blir aldrig ”fullärd”. Din kunskap måste hela tiden uppdateras!

– Niklas Nyberg

Utbildningen anpassas efter arbetsmarknadens behov

Niklas tycker att du som är intresserad av programmering verkligen ska välja en spetsutbildning på GTG. Genom skolans täta samarbete med några av de stora arbetsgivarna (Volvo Cars och Volvo Group) kommer utbildningen anpassas efter vad arbetsmarknaden suktar efter framgent. Dessutom kommer du kunna ta del av intressanta gästföreläsningar och spännande praktikplatser kopplat till just mjukvara. Ta möjligheten, avslutar Niklas!

Fler elever berättar

Läs om Rasmus och Johanna som stud­er­ade teknikpro­gram­met hos oss. Rasmus arbetar idag på Alwy och Johanna studerar på KTH.

Rasmus Englund

Rasmus tog examen från teknikprogrammet i juni 2020 och arbetar sedan dess med teknik och mjukvaruutveckling på heltid. Intresset för just programmering fick han redan som 11-åring när en vän till familjen introducerade honom i ämnet och visade hur kreativt det är.

Läs hela intervjun

Johanna Nilsen

Johanna läser till civilingenjör i medieteknik på KTH och går nu sista året på masterprogrammet i datalogi med inriktning på säkerhet och integritet. Hon beskriver programmering som kreativt, logiskt och utmanande.

Läs hela intervjun