Skip to content

Teknikpro­gram­met med spets mot  programmering

Är pro­gram­mer­ing din grej? Vill du pro­gram­mera mera? Myck­et mera? Vår uni­ka spet­sut­bild­ning i pro­gram­mer­ing är för dig som vill utveck­la och förd­ju­pa dina kun­skaper i ämnet redan under gymnasiet. 

En helt unik utbildning

Vår spetsutbildning riktar sig till dig som söker en spännande och kreativ utbildning på gymnasiet där du får bred kunskap i programmering - både inom mjukvara och hårdvara. Ämnen såsom elektronik och matematik är också en stor del av utbildningen som tillsammans med praktik som fokuserar på just programmering gör den helt unik. Du blir dessutom gymnasieingenjör om du vill, vilket gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden!

Framtida jobb inom programmering

Som programmerare kan du arbeta med allt ifrån dataspel till avancerade styrsystem för tillverkning i industrin. Som programmerare eller systemutvecklare finns det många roliga och kreativa jobb att välja mellan i framtiden.

Läs mer om framtiden för yrket

Programmering är nog det område där mänsklighetens framfart just nu är snabbast. Det är roligt, men samtidigt utmanande för du blir aldrig fullärd och din kunskap behöver uppdateras hela tiden.

– Niklas Nyberg, Solution Architect på Volvo Cars och tidigare elev

Passar dig som...

 • Är nyfiken och gillar att lösa problem
 • Vill utvecklas och lära dig mycket om programmering
 • Är intresserad av teknik och teknikutveckling
 • Vill satsa på dina studier

Mer av det du tycker är roligt

Spetsutbildningar finns runt om i hela landet och skiljer sig från andra gymnasieprogram genom att erbjuda en särskild fördjupning inom ett ämne eller ämnesområde. Vi erbjuder inom programmering!

Ett fullständigt gymnasieprogram består enligt Skolverkets riktlinjer av kurser på sammanlagt 2 500 poäng. På vår spetsutbildning erbjuder vi ytterligare gymnasiekurser upp till en poängnivå på 3 600 poäng samt högskolekurser inom programmering hos Högskolan Väst.

En annan bra grej är att du får möjlighet till dubbla examen, gymnasie- och gymnasieingenjörsexamen, när du tar studenten. Det gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden men även mer förberedd för vidare studier på universitet eller högskola.

Vad är egentligen en spetsutbildning?

Kurser

I många kurser står programmering i fokus och du får programmera både mjukvara och hårdvara.

 • Programmering 1
 • Programmering 2
 • Tillämpad programmering robot
 • Mekatronik 1
 • Elektronik och mikrodatorteknik
 • Digital kommunikationsteknik
 • Mikrodatortillämpningar
 • Tillämpad programmering AI och molnprogrammering
 • Högskolekurs inom programmering på Högskolan i Väst

Poängplan för teknikprogrammet med spets mot programmering

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100
Summa gymnasiegemensamma ämnen1100
Programgemensamma ämnenPoäng
Fysik 1a150
Kemi 1100
Teknik 1150
Summa programgemensamma ämnen400
Inriktningskurser ProduktionsteknikPoäng
Mekatronik 1100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Summa inriktningsämnen300
Individuellt valPoäng
År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi100
År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Estetisk kommunikation, Entreprenörskap (UF)100
År 3 - Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Moderna språk, Matematik 5, Mät- och reglerteknik100
Summa Individuellt val300
Programfördjupning - spets mot programmeringPoäng
Digital kommunikationsteknik100
Elektronik och mikrodatorteknik100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Mikrodatortillämpningar100
Produktionsfilosofi *100
Programmering 1100
Programmering 2100
Python (högskolekurs)
Teknik specialisering *100
Teknik specialisering *100
Tillämpad programmering*100
Summa programfördjupning - spets mot programmering1100
Utökade kurserPoäng
Fysik 2100
Gymnasieingenjören i praktiken *200
Matematik 4100
Praktisk ellära *100
Tillämpad programmering *100
Summa utökade kurser600
Total poängsumma3600-3800

* Kurs för gymnasieingenjörsexamen

Häng i vårt makerspace

I våra lokaler på Volvo Torslanda bygger vi nu upp vårt egna makerspace. En tech-verkstad med modern teknik såsom 3D-printers, elektronik och annan utrustning som gör det möjligt för dig att testa dina egna idéer. Här får du möjlighet att programmera i mängder tillsammans med dina kompisar.

Bli inspirerad

Skolans kontaktnät med duktiga människor i branschen är stort. Genom föreläsningar och företagsbesök kommer du bli inspirerad inom ämnet och yrket i sig.

Praktik under alla tre åren

Ungefär 20 procent av studietiden hos oss består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att förvandla teori till praktik med stöd av handledare. De två första åren praktiserar du på Volvobolagen i Göteborg och i årskurs tre finns chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Spanien och Österrike.

Läs mer om utlandspraktik

Möjlighet till sommarjobb

GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars och Volvo Group som innebär att du som läser hos oss erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra veckor efter både år två och tre. En unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar.

Läs mer om sommarjobb

Elever berättar

Möt några av våra tidigare elever som gick teknikprogrammet hos oss och idag jobbar med programmering på olika sättet. Läs mer om hur de upplevde sin tid på GTG och vilka spännande jobb de har idag.

Läs mer

Så söker du till vår spetsutbildning

Ditt gymnasieval ska vara gjort senast 1 februari klockan 16.00. Du söker via Indra2 och sökvägen är:

Teknikprogrammet TE - Produktionsteknik TEPRO0S

 • Våra andra program: Teknikprogrammet

  Sik­tar du högt? Teknikpro­gram­met har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som har målet inställt på att stud­era vidare efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk. Teknikpro­gram­met ger dig särskild behörighet till teknisk högsko­la som t ex Chalmers.

 • Våra andra program: Industritekniska programmet

  Sök­er du en vass yrke­sut­bild­ning? Är du intresser­ad av teknik och indus­tri? Dröm­mer du om ett väl­be­talt jobb? Det indus­tritekniska pro­gram­met gör dig anställ­nings­bar direkt efter exa­m­en, men du får även grundläg­gande behörighet till vidare studi­er.

Kontakta oss för mer information

Foto av Lena Hammersberg
Foto av Caroline Lundgren