Skip to content

Teknik- programmet

Sik­tar du högt? Vårt teknikpro­gram har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som har målet inställt på att stud­era vidare efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk. Teknikpro­gram­met ger dig särskild behörighet till teknisk högsko­la som t ex Chalmers.

Brett program med många möjligheter

Om du är kreativ, intresserad och nyfiken på teknik - då är vårt teknikprogram något för dig. Kanske är du intresserad av design, robotik, biologi eller så vet du inte inte riktigt vad du är mest intresserad av än. Hos oss får du testa på det mesta inom teknik och under ditt tredje år fördjupa dig inom det område du tycker är roligast. Du har möjlighet att läsa ett utökat program där du får fördjupad kunskap samt en bred behörighet för framtida studier. Studie- och yrkesvalen efter gymnasiet är många.

Framtida jobb

Beroende på vilken fördjupning du läser hos oss kan du kan studera vidare på högskola eller universitet och bli exempelvis ingenjör, programmerare, konstruktör, designingenjör eller också lärare, arkitekt, läkare, kemist, eller socionom.

Passar dig som

  • Är nyfiken på teknik och teknikutveckling
  • Gillar att lösa teoretiska och praktiska problem
  • Vill praktisera på världsledande internationella teknikföretag
  • Har siktet inställt på vidare studier efter gymnasiet

Fyra spännande fördjupningar på teknikprogrammet

Andra året väljer du en av våra fyra fördjupningar som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdena. Där ingår även ditt stora gymnasiearbete.

Automation

För dig som både teoretiskt och praktiskt vill utveckla och lära dig mer om automation och produktionsprocesser

Läs mer

Elektronik och programmering

Här får du fördjupade kunskaper inom elektronik och mikrodatorteknik, men även hur olika elektroniska utrustningar kommunicerar med varandra.

Läs mer

Design och produktutveckling

Vill du arbeta med att designa och utveckla nya produkter då är det här en fördjupning för dig.

Läs mer

Teknisk natur

Väljer du denna fördjupning får du läsa både teknikrelaterade kurser såsom programmering och teknik men också mer kemi och biologi.

Läs mer

Poängplan för teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100
Summa gymnasiegemensamma ämnen1100
Programgemensamma ämnenPoäng
Fysik 1a150
Kemi 1100
Teknik 1150
Summa programgemensamma ämnen400
Inriktningskurser ProduktionsteknikPoäng
Mekatronik 1100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Summa inriktningsämnen300
Individuellt valPoäng
År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi100
År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Estetisk kommunikation, Programmering 1, Entreprenörskap (UF)100
År 3 - Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Moderna språk, Programmering 1, Programmering 2, Matematik 5, Mät- och reglerteknik100
Summa Individuellt val300
Programfördjupning - Design och produktutvecklingPoäng
Bild och Form 1a150
CAD 150
Design 1100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Industriell design 1 *100
Industriella produktionsmetoder 1 *100
Konstruktion 1100
Konstruktionsteknik *100
Produktionsfilosofi *100
Summa Design och produktutveckling900
Programfördjupning - AutomationPoäng
Elkraftteknik100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Industriell automationsteknik *100
Industriell PLC-teknik *100
Industriell IT *100
Mät - och reglerteknik100
Produktionsfilosofi *100
Robotteknik100
Summa Automation900
Programfördjupning - Elektronik och programmeringPoäng
Digital kommunikationsteknik100
Elektronik och mikrodatorteknik100
Examensarbete *100
Gymnasiearbete100
Mikrodatortillämpningar100
Produktionsfilosofi 1 *100
Teknik specialisering *100
Teknik specialisering *100
Tillämpad programmering *100
Summa Elektronik och programmering900
Programfördjupning - Teknisk naturPoäng
Biologi 1100
Biologi 2100
Gymnasiearbete100
Kemi 2100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 150
Psykologi 2b50
Summa Teknisk natur600
Utökade kurserPoäng
Fysik 2100
Gymnasieingenjören i praktiken *200
Matematik 4100
Praktisk ellära *100
Tillämpad programmering *100
Summa utökade kurser700
Total poängsumma3600

* Kurs för gymnasieingenjörsexamen

Du får dubbla examen:Gymnasieingenjör

Väljer du att läsa hela vårt utökade teknikprogram under tre år blir du också gymnasieingenjör, vilket är ett bevis på att du har skaffat dig fördjupade tekniska kunskaper. Du får därmed dubbla examen vilket gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden.

särskild behörighet:Fler poäng

Ett fullständigt gymnasieprogram består enligt Skolverkets riktlinjer av kurser på sammanlagt 2 500 poäng. Hos oss får du läsa till en poängnivå på 3 600 poäng. Utökningen består av kurser inom matematik, fysik och teknik som ger dig fördjupad kunskap samt en bred bas inför vidare studier. På teknikprogrammet får du dessutom särskild behörighet till teknisk högskola, som till exempel Chalmers.

Erfarenheter utöver det vanliga

Ungefär 20 procent av studietiden hos oss består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att förvandla teori till praktik med stöd av handledare.

De två första åren praktiserar du på Volvobolagen i Göteborg medan du i år tre har möjlighet att praktisera utomlands.

Möjlighet till sommarjobb

GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars och Volvo Group som innebär att du som läser vårt teknikprogram erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra veckor efter både år två och tre. En unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar.

Öppna hus

Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi hela flera öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Läs mer & anmäl dig

Frågor och svar

Elever berättar

Möt några av våra tidigare elever som gick teknikprogrammet hos oss. Läs mer om hur de upplevde sin tid på GTG, vad de jobbar med idag och bli inspirerad.

Läs mer

Så söker du till vårt teknikprogram

Ditt gymnasieval ska vara gjort senast 1 februari klockan 16.00. Du söker via Indra2 och sökvägen är:

Teknikprogrammet TE - Produktionsteknik TEPRO

Kontakta oss för mer information

Foto av Lena Hammersberg
Foto av Caroline Lundgren