Skip to content

Teknik- programmet

Sik­tar du högt? Vårt teknikpro­gram har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som har målet inställt på att stud­era vidare efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen ger dig en bred teknisk kom­pe­tens med goda kun­skaper i såväl matem­atik som kom­mu­nika­tion och språk. Teknikpro­gram­met ger dig särskild behörighet till teknisk högsko­la som t ex Chalmers.

Lite mer än alla andra

Ett fullständigt gymnasieprogram består enligt Skolverkets riktlinjer av kurser på sammanlagt 2 500 poäng. Vi erbjuder dessutom ytterligare kurser upp till en poängnivå på 3 600 poäng. Utökningen består av kurser inom matematik, fysik och teknik som ger dig fördjupad kunskap samt en bred bas inför vidare studier.

Fyra spännande fördjupningar

Andra året väljer du en av våra fyra fördjupningar som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdena. Där ingår även ditt stora gymnasiearbete.

Automation

För dig som både teoretiskt och praktiskt vill utveckla och lära dig mer om automation och produktionsprocesser

Läs mer

Elektronik och programmering

Här får du fördjupade kunskaper inom elektronik och mikrodatorteknik, men även hur olika elektroniska utrustningar kommunicerar med varandra.

Läs mer

Design och produktutveckling

Vill du arbeta med att designa och utveckla nya produkter då är det här en fördjupning för dig.

Läs mer

Teknisk natur

Väljer du denna fördjupning får du läsa både teknikrelaterade kurser såsom programmering och teknik men också mer kemi och biologi.

Läs mer

Du får dubbla examen:Gymnasieingenjör

Antar du utmaningen att läsa hela vårt utökade teknikprogram under tre år blir du också gymnasieingenjör, vilket är ett bevis på att du har skaffat dig fördjupade tekniska kunskaper. Du får därmed dubbla examen som gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden.

Erfarenheter utöver det vanliga

Ungefär 20 procent av studietiden hos oss består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att förvandla teori till praktik med stöd av handledare.

De två första åren praktiserar du på Volvobolagen i Göteborg medan du i år tre har möjlighet att praktisera utomlands.

Möjlighet till sommarjobb

GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars och Volvo Group som innebär att du som läser vårt teknikprogram erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra veckor efter både år två och tre. En unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar.

Två roliga teman

Under dina tre år på GTG får du delta i två olika teman, vilka är inlag­da i schemat för att lyf­ta frå­gor inom områ­den som vi tyck­er är viktiga.

Sexualitet, samtycke och relationer

I slutet av år ett genomförs temat Sexualitet, samtycke och relationer där vi bland annat diskuterar kärlek och sex. Våra duktiga lärare utgår från dina och dina klasskamraters frågor och svarar på allt!

Ekonomi och juridik

Ska jag betala hyra innan jag flyttar in? Samboavtal vad är det? När ska jag betala skatt? Vad innebär det att låna från CSN? Måste jag prata med hyresvärden innan jag hyr ut min lägenhet när jag ska flytta utomlands? I temat ekonomi och juridik så tar våra fantastiska pedagoger upp allt mellan himmel jord som är bra att känna till när en är på väg in i vuxenlivet. Detta tema har vi i slutet av år tre.

Det var väldigt bra med frågelådan, ett roligt och informativt sätt att få reda på sina frågor om sex. Gillar att ni tog allt seriöst, och samtidigt kunde vara med i diskussionerna.

– Elev år 1

Blixtlåset:Svenska mästerskapen för innovatörer

I tävlingen Blixtlåset får du chansen att tillsammans med klasskamrater ta fram en modell eller prototyp som löser ett tekniskt problem och som ni presenterar för en jury. Tävlingen avgörs först på en regional nivå för att sedan avslutas med en final mellan landets mest kreativa och innovativa gymnasieungdomar.

Har du gnistan?

Vårt teknikprogram är en tuff utmaning och kräver att du är villig att arbeta hårt och ta eget ansvar. Du läser mer än vad dina kompisar gör på andra skolor och tempot är högt. Matematik och teknik är en stor del av utbildningens kärna som tillsammans med APL:n gör den helt unik.

För att du ska lyckas med dina studier på teknikprogrammet hos oss krävs nyfikenhet, intresse och kreativitet. Har du detta vet vi att vårt teknikprogram är rätt för dig!

Öppna hus

Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari har vi hela fyra öpp­na hus för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt. Under dessa tillfällen får du möj­lighet att träf­fa elever, lärare och skolledning.

Läs mer & anmäl dig

Temakvällar

I jan­u­ari bjud­er vi in till temakväl­lar där du genom föreläs­ningar och work­shops får inblick i våra oli­ka förd­jup­ningar. Vi har begrän­sat antal platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller.

Läs mer & anmäl dig