Skip to content

Frå­gor & svar

Vi får ofta frå­gor kring våra utbild­ningar och skolan. Nedan har vi försökt att besvara de frå­gor som ofta återkom­mer. Är det något annat du undrar över är det bara att kon­tak­ta oss via mail eller telefon.

Utbildningar, kurser och fördjupningar

Vilket program erbjuder GTG?

På GTG kan du läsa Industritekniska programmet eller Teknikprogrammet.

Får man behörighet till att söka högskola/universitet efter examen?

Teknikprogrammet är högskoleförberedande och ger dig särskild behörighet, vilket ger dig möjlighet att söka vidare till teknisk högskola som t.ex. Chalmers. Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på högskolor/universitet inom ekonomi eller juridik.

Industritekniska programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke och hos oss får du även grundläggande behörighet för vidare studier. Vill du studera på Chalmers krävs det att du kompletterar med ett tekniskt basår för att få särskild behörighet.

Vilka fördjupningar erbjuder ni?

Våra fördjupningar ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnesområdet och där ditt stora gymnasiearbete även ingår. Läs mer om respektive fördjupning här på hemsidan.

Industritekniska programmet
- Underhållstekniker - elmekanik
- Underhållstekniker - automation

Teknikprogrammet
- Automation
- Design & produktutveckling
- Elektronik & programmering
- Teknisk natur

Är det bara teknik som gäller på skolan?

Nej. För du ska få en sådan bred utbildning som möjligt med många kompetenser lägger vi även stor vikt på bl.a. språk, retorik, kommunikation och presentationsteknik.

Behöver man älska teknik för att gå på GTG?

Man behöver kanske inte älska teknik men man måste vara nyfiken och villig att lära sig nytt.

Kan man läsa design på GTG?

Ja. Design och produktutveckling är en av våra fördjupningar på teknikprogrammet.

Har ni moderna språk?

Hos oss kan man läsa franska, spanska eller tyska.

Måste man vara ett mattesnille för att klara av studierna?

Inom våra program är matematiken viktig och flera ämnen bygger på matematik. Det blir en roligare och lättare skolgång om du uppskattar ämnet.

Finns Ung Företagsamhet?

Ja, i år två på Teknikprogrammet kan man välja entreprenörskap som IV-val och då arbeta med Ung Företagsamhet, UF. UF är ett utbildningskoncept där du får vara med och starta och driva ett företag under ett år. Läs mer på www.ungforetagsamhet.se


Antagning och ansökan

Hur ansöker man till GTG?

Via Indra2 är sökvägen till våra utbildningar följande:

GTG - Industritekniska programmet IN - Driftsäkerhet och underhåll INDRI
GTG - Teknikprogrammet TE - Produktionsteknik TEPRO

Är det svårt att komma in?

Intagningspoängen varierar från år till år men 2022 såg siffrorna ut enligt följande:

Teknikprogrammet
Medelvärde: 266,25
Lägsta intagningspoäng: 217,5

Industritekniska programmet
Medelvärde: 205,5
Lägsta intagningspoäng: 180

Vill vi poängtera att GTG är en skola där det krävs engagemang och stor studiemotivation och där det är bra om du har bra betyg från grundskolan i ämnen såsom t.ex. matematik och fysik.

Hur många platser finns på respektive utbildning?

På Teknikprogrammet har vi 128 platser och Industritekniska programmet 32 platser.

Hur är fördelningen tjejer/killar?

Vi ser gärna att fler tjejer börjar på GTG. I dagsläget är det 17% tjejer hos oss, vilket motsvarar 5-6 i varje klass.


APL, sommarjobb och koppling till näringslivet

Varför har man arbetsplatsförlagt lärande (APL)?

Vårt unika koncept bygger på att du ska få ta del av näringslivet och använda dina teoretiska och praktiska kunskaper i verkligheten. Under dina år på GTG har du ca: 20 veckor praktik, eller APL som det kallas, på Teknikprogrammet och Industritekniska programmet.

Ordnar skolan praktikplatser?

På GTG har vi en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktiksamordning för att du ska få en så bra och utvecklande praktik som möjligt. Erfarenheterna från APL:n är ovärderliga på många sätt, bl.a. får du värdefulla näringslivskontakter inför framtiden.

I vilka länder har man möjlighet till utlandspraktik?

Utlandspraktiken är mycket populär och vi är glada att så mycket som en tredjedel av våra deltagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utomlands. Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda nya spännande praktikplatser runt om i världen och under läsåret 2019/2020 har deltagare praktiserat i Belgien, Spanien, Frankrike, Malaysia, Portugal och Italien.

Vilka företag har ni samarbete med?

Volvobolagen som har flertal bolag runt om i världen.


Att gå på skolan

Hur ser en typisk dag ut på GTG?

Hos oss läser du i längre arbetspass och har vanligtvis två ämnen per dag. Arbetspassen brukar inledas med en kort föreläsning för att sedan gå över i mer problembaserade uppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp. Inom våra tekniska ämnen varvas teori med laborationer. Eftersom vi är på två lärcenter får du ett naturligt miljöombyte. Vanligtvis behöver du inte byta lärcenter mitt på dagen utan du har heldagar på antingen Lindholmen eller Volvo Torslanda.

Har ni mycket håltimmar?

Nej. På GTG läser man vanligtvis två ämnen per dag och har därför en lektion på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Ändras schemat ofta?

Kursupplägget är fast men veckoschemat ändras vecka för vecka. Detta ger dig variation i dina studier.

Gör de långa dagarna att man har svårt att hinna med något fritidsintresse?

Klart man hinner med fritidsintressen av olika slag om man planerar och nyttjar tiden i skolan. Vi vet att studier kombinerat med en aktiv fritid gör dig mer motiverad och piggare.

Hur kan jag som elev påverka utbildningen och innehållet i kurserna?

Våra lärare är lyhörda och tar gärna till sig idéer och tankar kring kursernas upplägg och innehåll. Som deltagare uppmanas du att vara aktiv och tycka till för att göra våra kurser än bättre.

På skolan finns ett elevråd som vi kallar Deltagarkåren. En gång i månaden samlas klassrepresentanter tillsammans med skolledning för att prata om skolan och vad som är på gång och vad som behöver förbättras.

Är det svårt att få höga betyg?

Vi följer Skolverkets betygskriterier. Största andelen av våra deltagare är ambitiösa och duktiga vilket resulterar i höga betyg.

Var äter man?

På Lindholmen äter du på Restaurang Äran som ligger i samma byggnad som oss. Här får du välja mellan flera olika rätter och erbjuds en stor salladsbar. Alla deltagare uppskattar verkligen denna restaurang!

På Torslanda äter du på Volvos personalrestauranger som ligger inne på fabriksområdet. Här har du också ett flertal rätter att välja på varje dag.

Eftersom vi har en hel skoldag är maten viktig och därför erbjuds alla deltagare ett bra mål varje dag.

Finns det skolsköterska och kurator på skolan?

Ja. I elevhälsoteamet finns skolsköterska, kurator och specialpedagog samt studie-och yrkesvägledare. Skolans kurator heter Matilda Friberg, skolsköterska heter Danica Augustsson, specialpedagog Erica Blom och studie - och yrkesvägledare Lars Nyström.

Har skolan några traditioner?

Ja! Skolan har funnits sedan 1998 och flertal traditioner har arbetats fram, GTG-dagen, Klasskampen samt Mingelfest för före detta deltagare är bara några. Vi uppmärksammar även högtider såsom lucia och jul.

Hur är lärarna?

Engagerade! Våra lärare är nyfikna och brinner för sina ämnen. De blandar olika undervisningsmetoder för att skapa variation och intresse. Inom de teoretiska ämnena är samtliga lärare behöriga, vilket innebär att de läst både sina ämnen och pedagogik på universitet. Inom de tekniska ämnen är flertal ingenjörer med erfarenhet från industrin och där majoriteten byggt på sin ingenjörsutbildning med pedagogik.

Har man någon klasslärare?

Hos oss har varje klass två eller tre mentorer som fungerar som klasslärare. Dessa hjälper och stödjer dig i dina studier. Du har individuella samtal med din mentor för att stämma av hur det går i skolan och hur du mår. Mentorerna är även med vid klassråd för att fånga upp deltagarnas tankar och synpunkter i olika frågor.

Hur många lärare finns det?

Hos oss arbetar ca: 85 stycken och då vi även har vuxenutbildningar och företagskurser inom Göteborgs Tekniska College undervisar de flesta lärarna på alla nivåer. Detta ser vi positivt då utbildningsnivån och innehållet i kurserna är hög och aktuell.

Vad är medelåldern på lärarna?

Hos oss är åldersspridningen stor. Yngst är vår stödlärare inom matematik och fysik som är 23 år och äldst är en tekniklärare som precis har fyllt 65 år.

Är det sant att man får lön?

Våra deltagare får en ersättning varje månad, vilket har sin grund i det avtal som skrevs när skolan grundades 1998. Deltagare på Introduktionsprogrammet erhåller ingen ersättning.

De deltagare som sommarjobbar på Volvobolagen får lön enligt kollektivavtal. Sommarjobb i fyra veckor kan eleverna söka efter år två och år tre. Läs mer under praktik och sommarjobb.

Vad finns det för föreningar på skolan?

På GTG finns alla möjligheter att engagera sig i aktiviteter föreningar. Beroende på engagemang har vi, eller har vi haft, följande föreningar: Deltagarkåren, GTGirls, GTGlobal, GTGamers, Idrottsföreningen, Musikföreningen och en schackklubb som är registrerad hos Sveriges schackförbundet. .


Lokaler

Hur funkar det att pendla mellan Lindholmen och Torslanda?

Vi försöker lägga heldagar på respektive lärcenter så att du inte behöver pendla mellan våra lärcenter. Om schemaläggningen inte möjliggör detta så förlängs lunchrasten så du har gott om tid att äta och förflytta dig.

Var har man idrott?

Idrott har vi på Lundbystrand, ett stenkast från vårt lärcenter på Lindholmen.

Är det lätt att ta sig till och från skolan med buss?

Från centrum är det lätt att ta sig med både buss och båt till skolan. Till Lindholmen tar det ca: 10 min och till Torslanda ca: 20 min från Centralstationen.


Datorer och intranät

Vad får man för dator?

Varje deltagare får en bärbar dator som används som ett studieverktyg i många ämnen. Efter studenten har du möjlighet att köpa ut datorn för en billig penning.

Använder skolan något intranät/studieportal?

Ja. På GTG använder vi Haldor, vilket är en plattform där kursplanering, uppgifter, utdelat material osv. finns tillgänglig. Dessutom är det via Haldor du lämnar in skriftliga uppgifter och som lärarna ger respons på direkt i dokumentet.