Skip to content

Elever berät­tar

Möt Kajsa, Mat­tias och Johan som stud­er­ade indus­tritekniska pro­gram­met hos oss och som tag­it oli­ka vägar till arbete eller studi­er efter exa­m­en från GTG

Mattias Adielsson

GÖR NU:

Jag har professionellt utövat motorsporten rally sedan 2013 och tillsammans med min far driver jag samtidigt en bilverkstad i Majorna, Ekebäcks Motor. Jag äger mitt eget Motorsportbolag och från 2020 är jag även delägare i ett e-sportbolag då jag har simracing/e-sport som ett träningsredskap till mitt rallyåkande.

MIN TID PÅ GTG:

Jag säger till allt och alla jag träffar att jag hade tur att få gå på ett av Sveriges bästa gymnasier. Närheten till verkliga vardagen (Volvo fabriken) samt kombinationen av en fantastiskt lärarkår och utbildningsplan gjorde att GTG gav mig en bred och hög kompetens för arbetslivet.

Vi hade tre väldigt roliga år minns jag och vår klass hade en mycket fin sammanhållning.

Kajsa Mentes

GÖR NU:

Idag jobbar jag som Provningsingenjör på Volvo Pentas test center. Ett jobb som jag har fått genom att jag fick möjlighet att praktisera på arbetsplatsen under min gymnasietid på GTG. Kortfattat är min och min avdelnings uppgift att testa Volvo Pentas produkter i båt innan det släpps ut på marknaden.

En dag på jobbet kan se väldigt olika ut, ingen dag är den andra lik. Men jag jobbar med allt från mjukvaruverifiering till appverifiering till motorverifiering. Men generellt består mina dagar av mycket tid ute i våra testbåtar med både olika typer av förberedelser, mätningar och testkörningar. Sedan varvas detta med en del tid på kontoret med möten, analys och återrapportering. Det är helt fantastiskt att få möjligheten att jobba med sitt intresse, båtar och havet!

MIN TID PÅ GTG:

Det bästa under min gymnasietid var att man fick känna att det man gjorde i skolan var riktigt rolig och givande på alla sätt. Man kunde knyta ihop allting man läste i olika typer av teknik projekt där man fick utnyttja alla sina kunskaper för att skapa någonting tillsammans med sina klasskompisar.

Det jag har specifik användning av från min gymnasietid på GTG är egentligen allt fick lära sig inom de industritekniska kurserna. Alla kurserna som vi läste går på något sätt att dra nytta av i det jobbet jag har idag. Eftersom både det jobbet jag har och min gymnasieutbildning är väldigt breda inom tekniken så matchar de varandra väldigt bra. Men framförallt är det elläran som lägger en stor grund för mina förutsättningar i min nuvarande tjänst.

Johan Karlsson

GÖR NU:

Jag arbetar som platschef på Ryds Bilglas där jag dels gör allt som en platschef "ska" göra, men vid behov även själv byter bilrutor.

MIN TID PÅ GTG:

Jag minns att GTG inte var någon vanlig gymnasieskola. Dels pga det antal poäng vi läste, som var betydligt fler än andra tekniska gymnasieutbildningar, men även för att skolan kändes extremt familjär. Många lärare brann verkligen för teknik och att lära ut sina kunskaper till andra. Jag minns att det var en skola där ordning och reda och uppförande prioriterades högt, något jag värdesätter väldigt mycket.

Jag kom från en annan stad och kände ingen på skolan när jag började, och det var ett ganska stort steg för mig som 16-åring att ta, när alla kompisar började på en annan skola. Jag utvecklades väldigt mycket som människa på GTG, och gick från att vara blyg och osäker, till framåt och full av självförtroende. GTG har definitivt varit med och gjort mig till den jag är idag. Även om jag ibland önskar att jag hade utnyttjat mina kunskaper jag fick från utbildningen och tex börjat arbeta på Volvo inom någon form av produktutveckling av fordonskomponenter.