Skip to content

Teknikkurs­er

Teknik är som att lära sig ett nytt språk.

Vår breddning med 400 poäng teknikkurser kommer ge dig en inblick i hur industriella företag är uppbyggda och fungerar, hur man arbetar med logistik och produktutveckling samt ge dig förståelse för människans roll i företaget. Tack vare vårt samarbete med näringslivet och våra ägarbolag vet vi att det finns en stor efterfrågan på ekonomer med teknisk kunskap. Dessa teknikkurser kommer därför bidra till att du sticker ut i konkurrensen när du söker jobb i framtiden!

Produktionskunskap

Hur fungerar produktionen i ett tekniskt företag? Hur arbetar man med begrepp så som kvalitet och ständiga förbättringar? Hur påverkar underhåll företagets lönsamhet? I denna kurs, där produktionsteknik ett centralt begrepp, kommer du bland annat få kunskap hur man driver och förbättrar produktionen på ett företag.

Produktutveckling

Hur arbetar ett företag med att ta fram en ny produkt? Vad bör man tänka på under produktutvecklingsprocessen? Vilka metoder använder man? Större delen av denna kurs kommer att drivas som ett projekt kring ett produktutvecklingscase där bland annat moment inom CAD, programmering och elektronik ingår.

LOGISTIK

Hur löser ett industriföretag transporter, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt? I denna kurs kommer du få en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkning till slutkund, vilket ofta är nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad.

MÄNNISKAN I INDUSTRIN

Vilken roll har individen i ett industriellt företag? Vilka lagar och bestämmelser gäller? Denna kurs kommer ge dig en grundläggande förståelse för människans roll i industrin och delar av kursen kommer att göras som arbetsplatsförlagt lärande (APL).