MÖJLIGHET TILL SOMMARJOBB

Vi har ingått avtal med Volvo Group och Volvo Cars som innebär att du som läser hos oss erbjuds sommarjobb i fyra veckor efter både år två och år tre. Detta är en unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar. Vilken mer skolan kan erbjuda det?

För att erbjudas sommarjobb är det viktigt att aktuell studieplan följs och att ansökan görs korrekt och lämnas in inom utsatt tidsram. Exempel på områden som sommarjobb erbjuds inom är:

  • Produktion
  • Logistik
  • Ekonomi
  • Utveckling
  • IT

Frågor gällande sommarjobb besvaras av Daniel Perlhede 0708-58 19 20.