INFORMATION TILL DIGSOM ÄR HANDLEDAREFÖR VÅRA UNGDOMAR

Vi vill börja med ett stort tack för att du ställer upp som handledare. Vi uppskattar att du vill göra denna insats för våra deltagare som på detta vis kan omsätta sina teoretiska kunskaper till mer praktiska och verklighetsnära.

Vilka är vi?

GTG, är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. GTG är en del av Göteborgs Tekniska College, GTC, som ägs gemensamt av Volvo Personvagnar AB och AB Volvo tillsammans med Göteborgs Stad. GTC har verksamheter inom fyra olika utbildningsområden:

  • Gymnasieskola
  • Yrkeshögskola
  • Yrkesvuxenutbildningar
  • Projekt och utveckling

Våra utbildningar bedrivs i moderna lokaler på Volvo Torslanda och Lindholmen.

Arbetplatsförlagt lärande, APL

APL är en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande och är en viktig del under deltagarnas gymnasietid. Deltagarna tillbringar ca 20% av utbildningen ute på Volvobolagen eller andra industritekniska företag där de får erfarenhet och inblick i arbetslivets vilkor och vad som väntar dem i framtiden.

Information för handledare

För dig handledare ute på företagen finns all information om APL samlad här på hemsidan. Här finner du en översikt över APL-perioder, kunskapsmål, kontaktpersoner, försäkringar och annat som kan vara viktigt att känna till.

Din insats är ovärderlig

Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får chans att utveckla dig själv och ditt arbete, uppgiften kan således vara både lärorik och stimulerande.

För dig som är handledare för våra ungdomar erbjuder vi en kostnadsfri handledarutbildning. För mer information kontakta Mikael Rosengren 0708-58 19 09.

Kontakta oss gärna

GTG har en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktiksamordning, kontakta gärna Marie, Hans eller Steve vid frågor.

År 1 
Marie Persson
0708-58 19 80

År 2
Hans Rosén
0708-58 19 41

År 3
Steve Nilsson
0708-58 19 71