SPÄNNANDEPRAKTIKPLATSERRUNT OM I VÄRLDEN

Under det tredje året på GTG har våra deltagare chans att praktisera utomlands i länder såsom exempelvis Australien, Belgien, Frankrike, Spanien, Malaysia och Österrike.

Populärt men många får chansen

Utlandspraktiken är mycket populär och vi är glada att så mycket som en tredjedel av våra deltagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utanför Sveriges gränser. 

Beviljade medel från Universitets- och Högskolerådet

Det är tack vare beviljade medel hos Universitets- och Högskolerådet som GTG har möjlighet att erbjuda så pass många ungdomar denna möjlighet. Vilka länder våra ungdomar får åka till varierar år från år och skolan arbetar aktivit med att finna nya spännande praktikplatser runt om i världen. 

Frågor?

Har du frågor gällande vårt arbete med praktik utomlands är du välkommen att kontakta Steve Nilsson 0708-58 19 71.