Skip to content

Utland­sprak­tik

Under det tred­je året på GTG har du som elev chans att prak­tis­era utom­lands på gym­nasi­et i län­der såsom exem­pelvis Aus­tralien, Bel­gien, Frankrike, Ned­er­län­der­na, Spanien, Malaysia och Österrike. 

Många elever får chansen

Utlandspraktik på gymnasiet är mycket populärt och vi är glada att så många som en tredjedel av våra deltagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utanför Sveriges gränser. Vilka länder våra ungdomar får åka till varierar år från år och skolan arbetar aktivt med att finna nya spännande praktikplatser runt om i världen.

Bra att veta är att det är tack vare beviljade medel hos Universitets- och högskolerådet som GTG har möjlighet att erbjuda så pass många ungdomar denna möjlighet.

Vi i världen

Inter­na­tio­nella erfaren­heter och utbyten för både elever och personal inom ramen för Erasmus+ och Atlas praktik samt ett lika aktivt värdskap på hemmaplan för att öka synergierna, medverkan i ett flertal innovations- och samarbetsprojekt internationellt och ett ­hjärta som slår extra hårt för Soweto Academy i Kenya. Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss.

Klicka på länderna i kartan nedan 👇 för att läsa nyheter från olika platser i världen.

Jobbskuggning

På GTG får även personalen möjlighet att vidga sina vyer genom jobbskuggning hos någon av våra partnerskolor i Europa. Vi vet att det kollegiala lärandet genom inter­na­tio­na­li­sering ger mångfald och perspektiv och leder till en kvali­tets­höjning och är i linje med skolans vision Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss.

- De lärdomar vår personal får i teknik­ut­veckling samt språk- och inter­kul­turell kunskap av ett inter­na­tio­nellt kunskaps­utbyte bidrar till höjd kvalitet i vår verksamhet, säger Josefine Larsson som är ansvarig för skolans internationaliseringsarbete.

Under åren har jobbskuggning utförts inom ramen för Erasmus+ hos våra partner­or­ga­ni­sa­tioner i Parma och Alba i Italien, San Sebastian i Baskien, Olot i Katalonien, Riga i Lettland, Vöcklabruck i Österrike, Utrecht i Nederländerna och Lyon i Frankrike.

Att få möjligheten att se hur pedagogik, bedömning och elevkontakt som några exempel har fått mig att förstå vårt system och hur det är kopplat till övriga samhälls­frågor. Mina förvänt­ningar överträf­fades och jag ser fram emot att kunna få göra om en jobbskuggning framöver.

– Günter Sand, tekniklärare

Soweto Academy

Skolans hjärta slår extra hårt för Soweto Academy i Kenya och sedan år 2010 arrangerar vi en julin­samling där alla intäkter går till de föräld­ralösa flickornas elevavgift på skolan. Dessutom har elever tillsammans med lärare besökt skolan i Kibera vid flertalet tillfällen inom ramen för Atlas-programmet. För ett par år sedan hade vi glädjen att ha en delegation från Kenya hos oss. Sist men inte minst är gästfö­re­läsare hos oss genom det gåvobrev de får med och bidrar till en hel veckas måltid för en klass på Soweto Academy.

Kontakta Josefine Larsson för mer information

Foto av Josefine Larsson

Nyheter

I slutet av maj kom Max Wikstedt och Lukas Prestedge i klass Enceladus hem från Santa Stefan Belbo i Italien där de under sex veckor praktiserat hos Tosa Group, ett företag som som tillverkar förpackningsmaskiner.

Varje år får cirka 35 elever i årskurs tre möjlighet att praktisera utomlands. Gent är den stad vi skickar flest ungdomar till och där har både Volvo Cars och Volvo Trucks fabriker. Just nu praktiserar Erik Börjesson, Olivia Nyrén, Lovisa Åkerström och Emma Hedgren i klass Japetus på Volvo Cars Academy som ligger i utkanten av staden.

Stun­dande snö i Göte­borg känns långt bor­ta för Lucas Mag­nus­son Björn­quist och Til­da Bjelke­myr i klass Dione som just nu befinner sig i ett soligt Olot där de gör sin sista prak­tikpe­ri­od innan det nalkas exa­m­en i juni.