Skip to content

Som­mar­jobb

Vi har ingått avtal med Volvobo­la­gen som innebär att du som läs­er hos oss har möj­lighet till som­mar­jobb i fyra veck­or efter både år två och år tre. Det­ta är en unik chans att bät­tra på kon­tak­t­nätet och sam­tidigt tjä­na lite extra pen­gar. Vilken mer skolan kan erb­ju­da det?

För att erbjudas sommarjobb är det viktigt att aktuell studieplan följs och att ansökan görs korrekt och lämnas in inom utsatt tidsram. Exempel på områden som sommarjobb erbjuds inom är:

  • Produktion
  • Logistik
  • Ekonomi
  • Utveckling
  • IT

Kontakta Lena Hammersberg för mer information

Foto av Lena Hammersberg