Skip to content

12 ung­do­mar från klass Rhea på prak­tik ute  i Europa

Yes! Äntli­gen får elever möj­lighet att prak­tis­era utan­för Sveriges gränser igen. I hel­gen flög tolv gymnasieung­do­mar från klassen Rhea iväg från Land­vet­ter till oli­ka des­ti­na­tion­er runt om i Europa.

Beviljade medel från Erasmus+

Det är tack vare beviljade medel från Universitets- och högskolerådets (UHR) program Erasmus+ som denna möjlighet kan ges. GTG är ackrediterade hos UHR sedan 2016 och har genom programmet samarbeten med ett tjugotal företag, skolor och organisationer runt om i Europa. Det är dit vi sänder både elever på praktik och medarbetare på jobbskuggning, men vi driver även ett flertal innovations- och förbättringsprojekt tillsammans.

Fyra olika destinationer

I helgen reste tolv gymna­si­eung­domar från klass Rhea till fyra olika desti­na­tioner. Under åtta veckor ska de genomföra sin sista praktik­period innan det är dags för gänget att ta gymna­si­e­examen i juni.

Volvo Car Academy Gent, Belgien
Krish Furtado, Daniel Abrahamsson, Gustav Rosenberg och David Wadström

Volvo Trucks Lyon, Frankrike
Plamen Nenov och Minna Nicolic

Volvo Car Madrid, Spanien
Arvid Boisen och Simon Benstorp

GIG & Gassner i Vöcklabruck, Österrike
Tilda Ek, Emil Lindén, Jonas Lutschke och Noa Pecillo

Det känns så kul att ge elever denna möjlighet, vi har sett fram emot detta länge nu.

– Josefine Larsson, Manager International Relations

Fler kommer att få möjlighet under läsåret

Om Covid-19 tillåter kommer vi kunna skicka cirka 45 elever från GTG eller vår yrkes­högskola på praktik utomlands under läsåret. Därutöver finns möjlighet till jobbskuggning för cirka tio medarbetare med syfte att höja teknik‑, språk- och inter­kul­tu­rella kunskaper.

Frågor?

Vill du veta mer om vårt inter­na­tio­na­li­se­rings­arbete är du välkommen att kontakta Josefine Larsson.

Josefine Larsson
Manager Inter­na­tional Relations
josefine.​larsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 77