Skip to content

Jobb­skug­gn­ing på Island

Som lärare på GTG finns möj­ligheten att delta i inter­na­tio­nella utbyten och jobb­skug­gn­ing via pro­jekt Eras­mus+. Några som pré­cis var­it iväg är våra tekniklärare Emi­na Atic och Roger Skog som till­sam­mans med sin grup­pledare Mar­tin Hol­mudd besökt vår partner­or­ga­ni­sation IDAN i Reyk­javik på Island.

Yrkesutbildningar och validering i fokus

IDAN är en non-profitorganisation som ägs av näringslivet tillsammans med flera fackliga organisationer och har cirka 25 anställda. De erbjuder yrkesutbildningar inom en rad olika områden, exempelvis mekanik, maskinteknik, bygg samt mat och restaurang, men även validering för personer med tidigare erfarenheter.

Validering är stor del av deras verksamhet och varje år valideras cirka 200 personer inom ett 30-tal olika yrken.

– Emina Atic

Tillgodose arbets­mark­nadens behov

På IDAN arbetar målmedvetna människor med att både förvalta fungerade processer men även skapa nya i syfte att tillgodose arbets­mark­nadens behov av kompetens. En viktig del av deras jobb är att samverka med aktuella aktörer och tillsammans skapa vägar för kompe­tens­för­sörjning. Deras största belöning är inte ekonomisk vinst utan människor som hamnar i sitt yrke och får det dokumen­terat. Och så brottas de med samma problematik som oss med avhopp, deltagare med inlär­nings­svå­rig­heter och att utveckla distans­ut­bild­ningar med hög kvalitet.

Podcast­in­spelning

En av dagarna spelade de in en podcast, vilket var nytt för både personalen på IDAN och trion från oss men väldigt lärorikt för alla. Tanken med inspel­ningen var att diskutera olika ämnen som till exempel kvalitet och automa­ti­sering inom bilin­du­strin i syfte att inspirera små-och medelstora företag.

Tre företags­besök

Under vistelsen besöktes hela tre företag, däribland Artic Trucks med en otroligt intressant verksamhet som är unik både när det gäller produkter och processer. Företaget har dessutom otroligt engagerade och kunniga medarbetare som brinner för sina jobb och tror på företagets idé fullt ut. Förutom Artic Trucks hann de besöka både Volvo Cars och Volvo Lastvagnars återför­säljare i Reykjavik.

Fritiden spenderades ute i naturen

När arbetsdagen var slut försökte Emina, Roger och Martin att se och uppleva så mycket som möjligt av Islands vackra natur. Det blev många korta men tuffa vandringar i natio­nal­parker och till vulkaner, vattenfall och varma källor.

Beviljade medel från Erasmus+

Det är tack vare beviljade medel från Univer­sitets- och högsko­le­rådets (UHR) program Erasmus+ som denna möjlighet kan ges. Göteborgs Tekniska College är ackre­di­terade hos UHR sedan 2016 och har genom programmet samarbeten med ett tjugotal företag, skolor och organi­sa­tioner runt om i Europa. Det är dit vi sänder både elever på praktik och medarbetare på jobbskuggning, men vi driver även ett flertal innovations- och förbätt­rings­projekt tillsammans.

Läs mer om Erasmus+

Mer information

Vill du veta mer om vårt internationaliseringsarbete är du välkommen att kontakta Josefine.

Josefine Larsson
Manager International Relations
josefine.larsson@gtg.se
+46 708 58 19 77