Skip to content

Prak­tik och  sommarjobb

Unge­fär 20 pro­cent av studi­e­ti­den hos oss består av arbet­splats­för­lagt lärande, d v s prak­tik. Under APL-peri­oder­na får du möj­lighet att för­vand­la teori till prak­tik med stöd av handledare.

Den första praktikperioden gör du vid Volvos produktion av personbilar och lastvagnar, vilket ger dig en inblick i hur den producerande industrin fungerar. Övriga praktikperioder är anpassade till det program du läser och är förlagt till kring- och sidofunktioner till den direkta produktionen eller till en avdelning inom just ditt programområde, exempelvis logistik, ekonomi, produktutveckling, kvalitet eller underhåll.

Världen ligger öppen för dig

Det tredje året ger vi dig chansen att praktisera utomlands i länder såsom Australien, Belgien, Frankrike, Spanien och Österrike. Utlandspraktiken är mycket populär och vi är glada att så mycket som en tredjedel av våra deltagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utomlands.

Läs mer om praktik utomlands

Nya spännande praktikplatser

GTG har en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktiksamordning för att du ska få en så bra och utvecklande praktik som möjligt. Erfarenheterna från APL:n är ovärderliga på många sätt, bl a får du värdefulla näringslivskontakter inför framtiden.

Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda spännande praktikplatser, både i Sverige och utomlands. Praktikplatserna utomlands varierar från läsår till läsår men under åren har våra ungdomar bl a haft möjlighet att praktisera i kuststaden Brisbane i Australien, Kinas huvudstad Peking, vackra Lyon i Frankrike och i storstaden Johannesburg i Sydafrika.

Kontaktuppgifter

År 1
Steve Nilsson
0708-58 19 71

År 2
Hans Rosén
0708-58 19 41

År 3
Steve Nilsson
0708-58 19 71