Skip to content

Välkom­men till  öppet hus

Hej och välkom­men till vårt öpp­na hus på Vol­vo Tors­lan­da. Under ditt besök får du möj­lighet att tit­ta närm­re på våra häfti­ga teknik- och design­salar, träf­fa elever och lärare samt se dig omkring på vårt störs­ta lär­center. På vårt studi­etorg bjud­er vi på fika och glöm inte att delta i vår poäng­prom­e­nad för chansen att vin­na fyra bio­bil­jet­ter. När du är nöjd med besöket går du till entrén där en guide möter upp och föl­jer dig ut till TK-porten igen.

Karta och innehåll

Kartan nedan visar vilka olika aktiviteter du kan besöka och våra elever och lärare besvarar gärna på frågor.

T3: Design och produktutveckling
T8: Robot och automation samt gymnasiearbete
T9: El på industritekniska programmet
T10: Programmering
T11: El och elektronik på teknikprogrammet
T12: Underhållsverkstad
T13: Praktik och sommarjobb
T14: Skolpresentationer
T15-T16: Bild och form samt 3D-printers
T22: Matematik och naturvetenskapliga ämnen samt fördjupningen teknisk natur
T26: Konstruktion, produktutveckling och CAD
Studietorg: Språk och samhällsvetenskapliga ämnen, jokertid, teman & projekt samt fika

Presentationer

Skolpresentationer

Våra skolambassadörer Hilda och Emil håller en presentation om oss och våra program varje timma.

I sal T14 klockan 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15.

Praktik och sommarjobb

Arbetsplatskoordinator Hasse håller en presentation om praktik och sommarjobb tillsammans med elever som berättar om sina praktikerfarenheter.

I sal T13 klockan 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30.

Poängpromenad

Delta i vår poängpromenad och vinn fyra biobiljetter.

1. När startades GTG?
2. Vad betyder ordet Volvo?
3. Vad heter teknikprojektet på industriprogrammet?
4. Vad heter vår nya fördjupning på teknikprogrammet?
5. Till vilket slott åker alla 1:or vid skolstart?
6. Klasskampen avgörs varje år. Var äger den rum någonstans?
7. Hur många veckor praktik gör våra elever i årskurs 3?
8. När man tankar en elbil, vad fyller man på med då?
9. Vilken färg har skolans största robot?
10. Vilket språk programmeras våra robotar med?
11. Vad kallas plastmaterialet som används i våra 3D-printers?
12. Vilket CAD-program används på GTG?

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Läs mer på: www.gtg.se/dataskyddsforordningen

Program med både bredd och spets

Våra utbildningar vänder sig både till dig som vill studera vidare efter gymnasiet eller som planerar att söka jobb efter examen. Gemensamt för våra program är möjligheten att läsa ytterligare kurser upp till en poängnivå som sträcker sig från 2800 till 3600 poäng, vilket kräver stort engagemang hos dig. Det innebär mer plugg än på de flesta andra skolor men i gengäld får du med dig en utbildning som ger alla förutsättningar att ta de första stegen i karriären.

Teknikprogrammet

Siktar du högt? Vårt teknikprogram har ett högt tempo och riktar sig till dig som har målet inställt på att studera vidare efter gymnasiet. Utbildningen ger dig en bred teknisk kompetens med goda kunskaper i såväl matematik som kommunikation och språk. Teknikprogrammet ger dig särskild behörighet till teknisk högskola som t ex Chalmers.

Fördjupningar

  • Automation
  • Design och produktutveckling
  • Elektronik och programmering
  • Teknisk natur

Läs mer

Industritekniska programmet

Sök­er du en vass yrke­sut­bild­ning? Är du intresser­ad av teknik och indus­tri? Då är vårt indus­tritekniska pro­gram något för dig. Pro­gram­met har ett högt tem­po och rik­tar sig till dig som främst har målet att arbe­ta direkt efter gym­nasi­et. Utbild­nin­gen är utökad med kurs­er som ger dig förd­ju­pade ämneskun­skaper samt grundläg­gande behörighet till vidare studi­er på högsko­la och universitet.

Fördjupningar

  • Underhållstekniker - automation
  • Underhållstekniker - elmekanik

Läs mer

Temakvällar

17 – 18 jan­u­ari bjud­er vi in till temakväl­lar där du genom föreläs­ningar och work­shops får testa på någon av våra oli­ka förd­jup­ningar. Medföljande vårdnadshavare får chansen att höra mer om praktik och sommarjobb samt hur vårt elevhälsoteam arbetar.

Vi har begrän­sat antal platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller.

Läs mer & anmäl dig

Frågor?

Har du frågor om om oss och våra program är du välkommen att kontakta vår biträdande rektor Lena.

Lena Hammersberg
lena.hammersberg@gtg.se

0708-58 19 57