Skip to content

Ska du börja  gymnasiet  hösten 2021?

Är du intresser­ad av att läsa på GTG? Mis­sade du att besö­ka oss under våra dig­i­ta­la öpp­na hus? Ingen fara! Via fil­men nedan kan du se dig runt i våra lokaler på Vol­vo Tors­lan­da och höra våra sko­lam­bas­sadör­er berät­ta mer om oss och våra utbild­ningar. När smittsprid­nin­gen av Covid-19 min­skat i regio­nen vill vi gär­na att du kom­mer och besök­er oss på rik­tigt, fyll gär­na i en intressean­mälan till ett sådant besök. 

Besök oss på riktigt

Vi kan tyvärr inte erbjuda visningar av våra lokaler på plats just nu. Så fort smittspridningen av Covid-19 minskat i regionen kommer vi att öppna upp dörrarna till skolan och visa våra häftiga teknik- och designsalar för dig. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig när det är möjligt.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på www.gtg.se/dataskyddsforordningen

Vilken veckodag mellan klockan 17-19 passar dig bäst att besöka oss?

Så söker du till oss

Ditt gymnasieval ska vara gjort senast 1 februari 2021 klockan 16.00. Du söker via Indra2 och sökvägen till våra utbildningar är följande:

GTG - Industritekniska programmet IN - Driftsäkerhet och underhåll INDRI

GTG - Teknikprogrammet TE - Produktionsteknik TEPRO

Frågor?

Har du frågor om GTG och våra utbildningar är du välkommen att kontakta vår biträdande rektor Lena Hammersberg 0708-58 19 57.