Skip to content

Snac­ka gymnasieval  med oss

Är du intresser­ad av att läsa på GTG? Fram till gym­nasievalet 1 feb­ru­ari genom­för vi flera aktiviteter för att informera om oss och våra utbild­ningar på bäs­ta sätt.

Två digitala öppna hus

När vi möter blivande gymnasieungdomar och vårdnadshavare har vi alltid det personliga mötet i fokus. Det har vi även när våra öppna hus blir digitala och vi möts i cyberspace.

I ett personligt Teamsmöte kommer du träffa några av våra skolambassadörer och prata om gymnasievalet och vad som är speciellt med just GTG. Även lärare och APL-koordinator finns på plats för att svara på frågor.

Det är våra skolambassadörer som leder mötet och du behöver inte förbereda dig mer än att skriva ner eventuella frågor och koppla upp dig i god tid.

Välj ett av följande datum

  • Torsdag 21 januari klockan 16.30-19.00
  • Lördag 23 januari klockan 10.00-14.00

Vi vill träffa dig och hade allra helst gjort det i våra lokaler. Nuvarande omständigheter gör dock att våra öppna hus kommer att genomföras digitalt.

Anmälan till öppet hus


Vilket/vilka program är av intresse?

Fullt följande tider: Lördag 17 oktober Lördag 28 november
Besökstillfällen (följande tider finns kvar)

Det bästa med GTG

På 5 minuter ger vi dig en crash course i hur det är att gå på gymnasiet hos oss.