STYRELSEN

Skolan har en styrelse som sätter upp mål för verksamheten i stort. Styrelsen består av sex stycken ledamöter från kommun och näringsliv.

Magnus Hellsten (ordf.)
Volvo Cars Cooperation

Lisa Bergqvist Jurin
Volvo Group

Paul Welander
Volvo Cars Cooperation

Anna Sibinska
Göteborgs Stad (MP)

Henrik Ekelund
Göteborgs Stad (M)

Sven Höper
Göteborgs Stad