UNIKT SAMARBETEMELLAN NÄRINGSLIVOCH KOMMUN

GTG är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Skolan ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad. Våra första gymnasiedeltagare började hos oss hösten 1998.

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetensbehov - vilket ger dig flest möjligheter till både studie- och yrkesval efter gymnasiet.

På våra lärcenter ute på Volvo Torslanda och Lindholmen studerar både gymnasieungdomar och vuxna, vilket är helt i linje med framtidens utbildningsform och som skapar en trygg och utvecklande utbildningsmiljö.

Göteborgs Tekniska College

I samma lokaler som våra gymnasieutbildningar bedriver vi Yrkeshögskoleutbildningar, Yrkesvuxenutbildningar och uppdragsutbildningar för företag.

Läs mer om Göteborgs Tekniska College