Skip to content

Låt oss skry­ta lite

GTG är inte störst — men bäst när det gäller. Låt oss skry­ta med exem­pel på mot­tagna diplom och cer­ti­fikat genom åren. Självk­lart är vi stolta!

Utmärkelsen

För vårt arbete med praktik och koppling till närgslivet.

European Label

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning.

Årets Teknikutbildning

Teknikföretagens utmärkelse för att uppmuntra och belöna framstående teknikundervisning samt tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Certifierat Teknikcollege

Vi är ett certifierat Teknikcollege sedan 2008.
Läs mer

Miljödiplomering

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan december 2012.
Läs mer