Skip to content

Teman och projekt

Var­je år genom­förs pro­jekt och teman för delt­a­gar­na på skolan. Pro­jek­ten genom­förs oftast i grupp och flera kurs­er inte­gr­eras medan våra teman är inlag­da i schemat för att lyf­ta frå­gor inom områ­den som vi tyck­er är viktiga.

Våra teman

Sex och samlevnad (år 1)

I slutet av år ett genomförs temat Sex och samlevnad där vi bland annat diskuterar kärlek och sex. Våra duktiga lärare utgår från deltagarnas frågor och svarar på allt!

Deltagarna uppskattar lektionerna, vilket inte minst utvärderingarna visar!

"Det var väldigt bra med frågelådan, ett roligt och informativt sätt att få reda på sina frågor om sex & samlevnad."

"Ni var också väldigt öppna och svarade på alla våra frågor (svinbra!)!"

"Gillar att lärarna tog allt seriöst, och samtidigt kunde vara med i diskussionerna."

Kommunikationskompetens (år 2)

Vem är jag? Jag har väl inga fördomar? Är det ok att ha fördomar? Det är några av många frågor som deltagarna diskuterar med våra erfarna pedagoger i temat Kommunikationskompetens som ligger i år två. Även olika sätt att kommunicera och konflikthantering diskuteras.

Privatjuridik (år 3)

Ska jag betala hyra innan jag flyttar in? Samboavtal vad är det? När ska jag betala skatt? Vad innebär det att låna från CSN? Måste jag prata med hyresvärden innan jag hyr ut min lägenhet när jag ska flytta utomlands? I temat privatjuridik så tar våra fantastiska pedagoger upp allt mellan himmel jord som är bra att känna till när man är på väg in i vuxenlivet. Detta tema har vi i slutet av år tre.


Våra projekt

Göteborg 2030 (år 1)

I projekt Göteborg 2030 ska ungdomarna i grupp skapa en strategi för hållbar utveckling för en stadsdel i Göteborg utifrån FN:s globala mål.

Under projekttiden arbetar ungdomarna i team och få pröva på olika roller i ett arbetslag. Vidare får de kunskap om vad som är viktigt för att skapa/leva i ett hållbart samhälle och genom att presentera och opponera i grupp får de möjglihet att delge sina tankar och idéer till andra. Flera kurser ingår i projektet, däribland Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska och Fysik.

Presentationsprojektet (år 2)

I Presentationsprojektet får deltagarna träning i att presentera inför andra, både i grupp och enskilt. Inom ramen för Presentationsprojektet deltar de bland annat på Gymnasiemässan och skolans Öppna Hus.

Pennfabriken (Industritekniska programmet, år 2)

För ungdomarna på industritekniska programmet genomförs Pennfabriken, ett projekt där uppgiften är att utveckla, designa, konstruera och bygga en automatisk pennvässare som ska klara av att vässa två miljoner pennor på ett år.

Deltagarna får jobba efter produktutvecklingsprocessen och ska därutöver skapa ett underhållsschema och beräkna TAK-värde för fabriken. De skriver dessutom en teknisk rapport och håller en muntlig presentation.

I Pennfabriken integreras kurserna underhåll, elkraftteknik, produktionskunskap, mät- och styrteknik, produktionsutrustning, svenska och matematik.

Ung Företagsamhet (år 2)

I år två har våra deltagare möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag inom Ung Företagsamhet, UF, vilket är ett utbildningskoncept som bedrivs på många skolor runt om i Sverige.

Deltagarna arbetar i grupp och tillsammans ska de komma på en produkt eller tjänst som de sedan får möjlighet att ställa ut på mässan Våga Vara Egen. Går det bra där kvalificerar de sig vidare till SM i Ung Företagsamhet som hålls i Stockholm varje år.

Obligatoriska moment inom Ung Företagsamhet är:

  • Registrering
  • Rådgivarkontakt
  • Affärsplan
  • Försäljning & marknadsföring
  • Årsredovisning

Skarpa projekt (år 3)

Driver man inte UF-företag ges möjligheten att arbeta med Automationsfabriken, Kexfabriken eller Demoriggar på skolan. Dessutom genomförs en del projekt ute på företag och flertalet av deltagarna får dessutom möjlighet att visa upp sina kunskaper på olika mässor, däribland Scanautomatic och Underhållsmässan.

I de skarpa projekten får deltagarna skriva en teknisk rapport och träna på projektledning.