Skip to content

Young Engi­neer till Production  for Future

Är du social, initi­a­tivrik och har god ledar­förmåga? Har du dessu­tom stort teknik­in­tresse och vill arbe­ta med den senaste tekniken? Då är tjän­sten som Young Engi­neer med huvud­sak­lig arbets­uppgift i pro­jekt Pro­duc­tion for Future per­fekt för dig!

Arbetsuppgifter

  • Vara med och driva teknisk utveckling i ”fabrikerna” och utveckling av workshops
  • Utbilda och arbetsleda gymnasiepraktikanter
  • Hålla i workshops framförallt med skolklasser men även vara med på workshops, mässor och konferenser med industrin
  • Ansvara för ordning och reda i projektets lokal
  • Arbeta med kunskapsöverföring och ansvara för projektets Youtube-kanal
  • Ta fram kommunikationsmaterial om projektet t.ex. lägga ut Instagraminlägg och uppdatera hemsidan
  • Vara med och ta fram artiklar till kunskapsplattformen edig
  • Vara del av arbetslaget Projekt och utveckling och delta i arbetet på skolan med t.ex. ta fram labbmaterial

www.productionforfuture.com

Kvalifikationer

Du skall ha minst gymnasieexamen samt mycket god social kompetens, god ledarförmåga och tekniskt intresse.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning 2021 08 09 - 2021 06 30.

Omfattning

Heltid under ett läsår. Månadslön efter överenskommelse.

Ansökan

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV senast 31 maj 2021 till johan.bengtsson@gtc.com.

KONTAKTPERSONER

Projektledare Production for Future
Johan Bengtsson

0708-58 19 68

Ansvarig chef
Anna Cato Moe
0708-58 19 36

Fackliga kontaktpersoner
Lärarnas riksförbund
Alice Bröms
0708-58 19 34

Unionen

Günter Sand
0708-58 19 07