Skip to content

Vår näs­ta Young Engineer?

Publicerad: 2023-02-21:

Är du social, initi­a­tivrik och har god ledar­förmåga? Har du dessu­tom stort teknik­in­tresse och vill arbe­ta med den senaste tekniken? Nu kan du söka tjän­sten som Young Engi­neer med huvud­sak­lig arbets­uppgift i pro­jekt Pro­duc­tion for Future.

Arbetsuppgifter

  • Vara med och driva teknisk utveckling i ”fabrikerna” och utveckling av workshops
  • Utbilda och arbetsleda gymnasiepraktikanter
  • Hålla i workshops framförallt med skolklasser men även vara med på workshops, mässor och konferenser med industrin
  • Ansvara för ordning och reda i projektets lokal
  • Arbeta med kunskapsöverföring och ansvara för projektets Youtube-kanal
  • Ta fram kommunikationsmaterial om projektet t.ex. lägga ut Instagraminlägg och uppdatera hemsidan
  • Vara med och ta fram artiklar till kunskapsplattformen edig
  • Vara del av arbetslaget Projekt och utveckling och delta i arbetet på skolan med t.ex. ta fram labbmaterial

Om projektet

Production for Future vill skapa lösningar för en hållbar produktion, öka mångfald inom industrin och använda teknik för att lösa olika utmaningar.

www.productionforfuture.com

Kvalifikationer

Du skall ha minst gymnasieexamen samt mycket god social kompetens, god ledarförmåga och tekniskt intresse.

Anställningsform

Tidsbe­gränsad anställning 2023 08 01 - 2024 06 30
Vi ser gärna att du även arbetar 17 – 30 juni 2023.

Omfattning

Heltid under ett läsår. Månadslön efter överenskommelse.

Ansökan

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV senast 30 april till matilda.hurtig@gtg.se

Facklig kontaktperson

Günter Sand
gunter.​sand@​gtg.se
0708 – 58 19 07

Kontakta oss för mer information

Foto av Matilda Hurtig
Foto av Anna Cato Moe