Skip to content

Vi sök­er utbildare  inom el

Publicerad: 2023-09-18:

Hjälp oss möta framti­dens kompetens­behov inom el. Vi letar efter dig som gillar män­niskor och teknik! Sven­sk indus­tri står inför sto­ra utmaningar och fram­ste­gen inom elekt­ri­fi­ering kräver kun­skap och kom­pe­tens inom området på bred front. Det är den­na kom­pe­tens vi på GTG utbil­dar och nu sök­er vi dig som arbe­tar med el inom indus­trin idag och vill dela med dig av din kun­skap — både till ung­do­mar, vux­na och företag. 

Utveckla och utvecklas som utbildare inom el på GTG

Som utbildare hos oss kommer du möta många olika typer av människor på olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer, alla med ett intresse för teknik. Inom vår gymnasieverksamhet kommer du utbilda både teknik- och industrielever genom att teoretiskt och praktiskt engagera dem i ditt ämne. Du kommer även möta våra YH-studenter som ämnar att byta bransch eller vidareutveckla sig själva inom bland annat underhåll, med fokus på el och automation. Vi har även företagsutbildningar där vi utbildar företag i det senaste inom el, elsäkerhet och industriteknik.

Som lärare hos oss får du stor frihet att förverkliga dina idéer kring kompetensutveckling och chans att förverkliga dig själv. Du kommer ha hjälpsamma och prestigelösa kollegor där många av oss har gjort resan från industrin till läraryrket.

Du som person är

  • genuint intresserad av både människor och teknik
  • en lagspelare som delar med dig av din kunskap och tankar till kollegor, för hos oss är du en i laget och dina kollegor är med dig hela vägen
  • nyfiken på att testa på utbil­dar­rollen och tycker det är roligt att dela med dig av din kunskap

Vi värdesätter

  • du tycker brytningen mellan elektro­teknik, datorteknik samt drift- och under­hålls­teknik är intressant
  • du har med dig ett säker­hetstänk, koll på standarder och begrepp som relaterar till el
  • du tycker det är spännande med möten av elektro­teknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik

Varför GTG?

Kulturen på företaget genomsyras av en öppenhet och gemenskap som uppskattas av personalen. Vi tror på, och efter­strävar att ge varandra förut­sätt­ningar och möjligheter för att utvecklas både personligt och i karriären. Vi kompe­tens­för­sörjer Göteborgs­re­gionen med ny arbetskraft för framtidens industri – och vi är alltid först med att utforska den tillsammans med företag, studerande och personal. Vi engagerar oss i framtidens arbete inom hållbar industri och teknik, både ekologiskt och socialt.

Hos oss får du

  • arbeta i en varierande och utvecklande miljö med tillgäng­lighet till modern teknik
  • friskvårds- och cykelbidrag
  • en sjukför­säkring där du alltid får snabb vård

Omfattning

100 %. Vi tillämpar tekni­kav­talet med 40-timmars arbetsvecka, flextid, arbets­tids­för­kortning och fem veckors semester. Individuell lönesättning

Placering

Din bas kommer vara i våra lokaler i industrins-epicentrum Volvo Torslanda, men du kommer eventuellt även spendera tid på vårt lärcenter på Lindholmen.

Bli en av oss - ansök direkt

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV via vårt rekryteringssystem som du hittar på våra hemsidor.

Ansök till tjänsten här

Kontakta oss för mer information

Foto av Martin Holmudd
Foto av Magnus Hildström

Fackliga kontakt­per­soner

Günter Sand
0708-58 19 07

Noomi Bergström
0708-58 19 55

Det bästa med GTG

På 5 minuter ger vi dig en crash course i vad som är det bästa med GTG.