Skip to content

Vi sök­er en  arbetslivskoordinator

Publicerad: 2024-06-07:

Vill du vara med oss och koordinera rela­tion­er mel­lan arbet­sliv och sko­la? Till vårt härli­ga team sök­er vi ytterli­gare en arbets­livsko­or­di­nator som vill arbe­ta med koordi­nering av praktik­platser för våra studerande. Ansök senast 17 juni. 

Utveckla och utvecklas som arbetslivskoordinato hos oss

Som arbetslivskoordinator hos oss kommer du framförallt arbeta med koordinering av praktikplatser för gymnasieelever som läser teknikprogrammet eller industritekniska programmet på vår gymnasieskola GTG men även vuxna inom exempelvis nationell yrkesutbildning eller yrkeshögskola. I tjänsten ingår att bygga och bevara goda relationer med våra ägarbolag och andra företag inom tillverkningsindustrin i Västsverige samt besöka studerande under deras praktikperioder för att säkerställa praktikplatsens kvalitet. Vidare kommer du arbeta med anställningsbarhet genom bland annat CV-skrivning och att representera företaget på exempelvis föräldramöten, öppna hus och mässor. Det här är ett varierat och roligt jobb!

Du som person

 • tycker om att jobba med både ungdomar och vuxna
 • är en relationsbyggare
 • brinner för få människor att växa och utvecklas
 • är service­in­riktad och har en positiv grundinställning
 • är kvali­tets­med­veten och trivs med varierande arbetsuppgifter
 • har lätt för att planera och prioritera i dina uppgifter
 • är lyhörd för din omgivning och har god samarbetsförmåga
 • gillar och är bra på att ta ansvar för att saker blir genomförda

Varför GTG?

Kulturen på företaget genomsyras av en öppenhet och gemenskap som uppskattas av personalen. Vi tror på, och efter­strävar att ge varandra förut­sätt­ningar och möjligheter för att utvecklas både personligt och i karriären. Vi kompe­tens­för­sörjer Göteborgs­re­gionen med ny arbetskraft för framtidens industri – och vi är alltid först med att utforska den tillsammans med företag, studerande och personal. Vi engagerar oss i framtidens arbete inom hållbar industri och teknik, både ekologiskt och socialt.

Hos oss får du

 • arbeta i en varierande och utvecklande miljö
 • arbeta i team
 • friskvårds- och cykelbidrag
 • en sjukför­säkring där du alltid får snabb vård

Omfattning

100 %. Vi tillämpar tekni­kav­talet med 40-timmars arbetsvecka, flextid, arbets­tids­för­kortning och fem veckors semester. Individuell lönesättning

Placering

Din bas kommer vara i våra lokaler i industrins-epicentrum Volvo Torslanda, men du kommer eventuellt även spendera tid på vårt lärcenter på Lindholmen.

Bli en av oss - ansök direkt

Vi utvärderar ansökningar löpande och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2024-06-17. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV via vårt rekry­te­rings­system som du finner i länken nedan.

Ansök här

Fackliga kontakt­per­soner

Günter Sand
0708-58 19 07

Noomi Bergström
0708-58 19 55

Kontakta oss för mer information

Foto av Christoffer Andersson
Foto av Martina Fröjdendal