Skip to content

E‑week 2021

15 – 19 mars 2021 anord­nar Ung Före­tagsamhet Göte­borg E‑week. Skolans UF-före­tag får genom det­ta möj­ligheten att stäl­la ut i en dig­i­tal UF-gal­le­ria, ta del av inspir­erade föreläs­ningar och delta i tävlin­gar. Vi önskar alla skolans före­tag lyc­ka till!

Detta läsår driver deltagarna i klass EK2 samt de ungdomar som valt entreprenörskap som individuellt val UF-företag. UF står för Ung Företagsamhet och är ett utbildningskoncept som bedrivs på många skolor runt om i Sverige. Deltagarna har i grupp tagit fram en produkt eller tjänst som de under E-week får möjlighet att visa upp för allmänheten.

E-week 2021

Rusk UF är finalister i två tävlingar

Deltagarna Theo Söderlund, Alvin Norman, Gustav Rosenberg och Emil Lindén i Rusk UF har gått vidare i två tävlingar under E-week.

  • Årets innovation
  • Årets affärsplan

Företagets idé är att med hjälp av en automat, som finns vid bland annat busstationer, hyra ut paraplyn. Uthyrningen sker via en applikation.

Vi håller tummarna lite extra för er under veckan!

Frågor?

Vill du veta mer om vårt arbete med Ung Företagsamhet är du välkommen att kontakta Markus Wiedel 0708-58 19 06.